Významné konference s mezinárodní účastí na téma dynamické neuromuskulární stabilizace

Pod záštitou FN Motol a 2. lékařské fakulty UK jsme úspěšně pořádali dvě konference na téma dynamické neuromuskulární stabilizace: DNS Moravskou konferenci v Brně a DNS Motolskou konferenci v Praze-Motole. První navštívilo 220 a druhou 320 účastníků.