Úspěšní absolventi doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace

V novém doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace úspěšně obhájili dizertační práce první tři studenti.