Úspěšná akreditace magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie

Rada pro vnitřní hodnocení UK udělila 2. LF UK oprávnění uskutečňovat profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie bez připomínek a s platností na maximální možnou dobu deseti let (tj. do 27. 1. 2031).