Spolupráce na implantaci stimulátoru bránice

První implantace stimulátoru bránice v ČR pacientovi s poruchou dýchání ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou.