Prof. A. Kobesová a prof. P. Kolář jmenováni proděkany

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., byla jmenována proděkankou 2. LF UK pro studium fyzioterapie a pro doktorské studium a prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., byl jmenován proděkanem 2. LF UK pro rozvoj.