Edukační program pro děti

Vytvoření nového edukačního programu pro děti v rámci konceptu dynamická neuromuskulární stabilizace.

Publikace nového edukačního plakátu a edukační brožury Cvičebníček FIT KID v české i anglické verzi. Příklady cviků na plakátu.