Akreditace The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Gynekologicko-porodnické klinice byla v listopadu 2020 udělena na dobu pěti let akreditace European Board of Obstetrics and Gynaecology. Jde o uznání gynekologicko-porodnické kliniky jako komplexně vybaveného pracoviště, které splňuje evropská kritéria pro postgraduální výuku v oboru gynekologie a porodnictví.