Úspěchy

Akreditace The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Gynekologicko-porodnické klinice byla v listopadu 2020 udělena na dobu pěti let akreditace European Board of Obstetrics and Gynaecology. Jde o uznání gynekologicko-porodnické kliniky jako komplexně vybaveného pracoviště, které splňuje evropská kritéria pro postgraduální výuku v oboru gynekologie a porodnictví.

Perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost vyhodnotily kliniku jako jednu z nejlepších v novorozenecké úmrtnosti

Gynekologicko-porodnická klinika byla opakovaně vyhodnocena jako jedna z nejlepších v novorozenecké úmrtností v kategorii pod 1000 g. Toto hodnocení je oficiálním vyhodnocením práce 12 perinatologických center v ČR, které provádí perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost.