Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
5. ročník
  Gynekologie a porodnictví I
  Letní praxe – gynekologie a porodnictví
6. ročník
  Gynekologie a porodnictví II (SZZ)
  Pediatrie III
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Pediatrie
3. ročník
  Gynekologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o dítě I (neonatologie)
  Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví

Povolené absence
 
Course of Gynaecology and Obstetrics
 
Pregraduální výuku pro posluchače 5. a 6. ročníku 2. LF UK zajišťují především učitelé 2. LF UK, ale podílejí se na ní i všichni ostatní zdravotničtí lékaři při praktické výuce na stážích.
 
Základní údaje o počtu hodin:
 
Pro výuku 5. ročníku jsou plánovány 2 týdny výuky, které jsou koncipovány jako základy propedeutiky a seznámení se se základy gynekologie a porodnictví.
 
Letní praxe (5. ročník) je koncipována k rozšíření základů praktických dovedností z oboru gynekologie a porodnictví. Letní praxi lze vykonat po absolvování předepsané blokové výuky a udělení zápočtu na gynekologicko-porodnickém pracovišti v České republice v průběhu června až září v délce dvou týdnů. Studenti slovenské národnosti mohou absolvovat praxi v České nebo Slovenské republice. Absolvování praxe v jiných zemích musí být předem odsouhlaseno vedoucím předmětu. Po absolvování této praxe, která je podmínkou získání zápočtu, je nutno odevzdat studijní referentce potvrzení parafované primářem nebo jeho statutárním zástupcem daného oddělení, včetně oficiálního razítka gyn.-por. zařízení.
 
Pro výuku 6. ročníku je plánováno 6 týdnů. Výuka je koncipována ve dvou částech, praktická výuka na šesti částech kliniky, kde se skupiny studentů střídají v týdenních intervalech tak, aby se rotačně seznámili s komplexní problematikou gynekologie a porodnictví. Na praktickou výuku navazují semináře v knihovně kliniky. Součástí výuky bývá i stáž na porodním sále.
 
Gynekologicko-porodnická klinika je akreditovaným pracovištěm III. typu pro doktorskou výuku v České republice a současně je pro roky 2012–2017 držitelem i evropské akreditace pro výuku specializace gynekologie a porodnictví (EBCOC). T.č. patří tedy mezi 30 evropských pracovišť, které tuto akreditaci mají. Gynekologicko-porodnická klinika je též držitelem evropské akreditace pro výuku onkogynekologie (ESGO).

Poslední aktualizace: 3. 10. 2021 / Administrátor