Povolené absence

VI. ročník – čeští i zahraniční studenti – povoleny tři absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti (nemoc) je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

V. ročník – čeští i zahraniční studenti – povolena jedna absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti (nemoc) je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

Ostatní výuka – fyzioterapie, ošetřovatelství – povolena jedna absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

 
Opatření děkana

Vytvořeno: 22. 7. 2014 / Upraveno: 3. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor