Povolené absence

VI. ročník – čeští i zahraniční studenti – povoleny tři absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti (nemoc) je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

V. ročník – čeští i zahraniční studenti – povolena jedna absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti (nemoc) je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

Ostatní výuka – fyzioterapie, ošetřovatelství – povolena jedna absence v průběhu stáží na klinice. V případě vícedenní nepřítomnosti je na rozhodnutí vedoucího výuky nebo jeho zástupci, jakým způsobem může student své absence nahradit.

 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 31. 5. 2023 / Administrátor