Jiné úspěchy

Dr. R. Chmel obdržel hlavní cenu za nejlepší abstrakt na 23 Congress of the World Association for Sexual Health

Dr. R. Chmel obdržel hlavní cenu za nejlepší abstrakt na 23 Congress of the World association for sexual health (28.–31. 5. 2017) pod názvem Sexual Life of Women with Rokitansky Syndrome after Laparoscopic Vecchietti´s Vaginoplasty.

První těhotenství po transplantaci dělohy od zemřelé dárkyně v České republice v roce 2018.

První těhotenství po transplantaci dělohy od zemřelé dárkyně v České republice v roce 2018. Jedná se o první těhotenství v transplantované děloze od zemřelé dárkyně v Evropě.

Akreditace The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Pracovišti byla v říjnu 2017 udělena na dobu dvou let akreditace EBCOG. Jde o uznání gynekologicko-porodnické kliniky jako komplexně vybaveného pracoviště, které splňuje evropská kritéria pro postgraduální výuku v oboru gynekologie a porodnictví.

Prof. Jan Hořejší a kolektiv lékařů kliniky napsali monografii Dětská gynekologie

Prof. Jan Hořejší a kolektiv lékařů kliniky napsali monografii Dětská gynekologie (Mladá fronta 2017). Jedná se po více než dvaceti letech o nový a ucelený pohled na problematiku gynekologie dětí a dospívajících.

První dva porody po transplantaci dělohy v ČR

V roce 2019 proběhly na klinice první dva porody po transplantaci dělohy v Česku. Jde o světové prvenství našeho centra, které docílilo porodu jak z dělohy od žijící, tak zemřelé dárkyně.

Perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost vyhodnotily kliniku jako jednu z nejlepších v novorozenecké úmrtnosti

Gynekologicko-porodnická klinika byla opakovaně vyhodnocena jako jedna z nejlepších v novorozenecké úmrtností v kategorii pod 1 000 g. Toto hodnocení je oficiálním vyhodnocením práce 12 perinatologických center v ČR, které provádí perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost.