Zaměstnanci

akademičtí a vědečtí pracovníci
Jméno Telefon E-mail
Mgr. Dagmar Adamíková 257 296 452
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. 257 296 453
MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D. 257 296 454
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. 257 296 450
MUDr. Mgr. Vojtěch Mészáros, MBA 257 296 452
PharmDr. Jana Mlíchová 257 296 454
doc. MUDr. Jan Příborský, CSc. 257 296 454
MUDr. Josef Slánský, CSc. 257 296 453
Mgr. Ondřej Šimandl 257 296 452
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. 257 296 453
MUDr. Natália Vargová 257 296 452
PharmDr. Vladimíra Vojtová, Ph.D. 257 296 452
ostatní zaměstnanci pracoviště
Jméno Telefon E-mail
Ing. Miroslav Mokoš 257 296 451