Test vícedechového vyplavování dusíku z plic u kojenců s cystickou fibrózou

Nitrogen Multiple Breath Washout for Infants with Cystic Fibrosis

Koucky, V; Skalicka, V; Pohunek, P. European Respiratory Journal. 2018 Aug 2;52(2). pii: 1800015. doi: 10.1183/13993003.00015-2018. Print 2018 Aug. IF: 12.242

Publikaci představuje první autor MUDr. Václav KouckýPediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Naše publikace představuje pilotní práci v oblasti využití testu vícedechového vyplavování dusíku z plic (N2-MBW) jako diagnostické a monitorovací metody u kojenců s cystickou fibrózou. Dosud je v této věkové kategorii doporučováno použití varianty hexafluoridového washoutu (SF6-MBW), která z fyziologického hlediska představuje přesnější metodu k posouzení nehomogenity ventilace plic. Její limitací je však problematické využití ve vyšších věkových kategoriích z důvodu vysoké ceny, omezené dostupnosti a neekologičnosti plynu SF6 (jedná se o plyn s extrémním skleníkovým efektem – ve srovnání s CO2 je 24000krát potentnější). Navíc na podkladě řady fyzikálně-biologických faktorů nejsou výsledky získané N2 a SF6 variantami vzájemně zaměnitelné, proto lze MBW použít k dlouhodobému sledování pacientů s chronickým plicním onemocněním jen omezeně.

V naší práci prezentujeme dosud největší soubor kojenců a batolat s cystickou fibrózou vyšetřených pomocí N2-MBW. Jedná se též o první práci přímo porovnávající N2- a SF6-MBW v této kategorii. Naše data ukazují, že dusíková varianta MBW je bezpečná, dobře proveditelná a vysoce reprodukovatelná i u dětí pod dva roky věku. Tato zjištění významným způsobem přispívají do aktuální diskuse o optimálním nástroji pro dlouhodobé hodnocení plicního postižení u pacientů s cystickou fibrózou v době, kdy více než 50 % pacientů s CF vstupuje do dospělosti s normální spirometrií.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29853492

Vydáno: 16. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková