Spouští enterovirus celiakii?

Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort.

Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, Stene LC, Mårild K, Rasmussen T, Rønningen KS, Lundin KEA, Kramna L, Cinek O, Størdal K. British Medical Journal. 2019 Feb 13;364:l231. doi: 10.1136/bmj.l231. IF: 23.6

Bc. Kateřina Chudá, Mgr. Lenka Kramná, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

Bc. Kateřina Chudá, Mgr. Lenka Kramná, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Dlouhodobá spolupráce laboratoře Pediatrické kliniky s kolegy v Norském ústavu veřejného zdraví vyústila v nedávnou publikaci v British Medical Journal (IF = 23,6). Předmětná práce ukázala, že střevní infekce enterovirem signifikantně zvyšuje riziko následného rozvoje celiakie. Význam práce je v tom, že jako zatím jediná použila řádný longitudinální design a přímou detekci viru včetně jeho genotypizace. Správně užité metodiky tedy neponechaly příliš prostoru pro spekulace o tom, zda je pozorovaná asociace skutečná. Stačilo v letech 1999-2007 provést genetický screening u cca 50 000 novorozenců, vybrat tisíc s nejrizikovějším genotypem, sledovat je patnáct až dvacet let a teď se podívat, kdo z nich má celiakii. Z mrazáku pak byly vybrány jejich vzorky stolice z novorozeneckého a kojeneckého období a srovnány se zdravými kontrolami z téže kohorty.

Asociace není samozřejmě absolutní – enterovirové infekce jsou v dětství velmi časté, zatímco celikakie relativně vzácná. Odhalená asociace má význam zejména z hlediska vysvětlení mechanismů vzniku onemocnění – o to více, že jsme pozorovali docela přesvědčivou interakci se zavedením lepku do stravy.

S kolegy z Norska spolupracujeme už od roku 1998. Jedná se zejména o práce na sledování novorozenecké kohorty dětí nesoucích vysoce rizikový genotyp pro diabetes 1. typu a celiakii. Naše laboratoř pro tuto kohortu provádí detekce a genotypizace virových agens a metagenomické sekvenování. V této studii Kateřina Chudá (pregraduální studentka, druhý autor) provedla extrakce nukleových kyselin a detekce virů z více než 2000 vzorků, Lenka Kramná a Ondřej Cinek pak pracovali na sekvenacích a analýzách několika set pozitivních nálezů.

Spolupráce s norskými kolegy je intenzivní, často se navštěvujeme, German Tapia zde strávil několik let v rámci svého postgraduálního studia. Další naše úsilí bude nyní směřovat k testování dalších virových agens podobného typu a k celogenomové sekvenaci nalezených virů.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30760441

Vydáno: 20. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 20. 8. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková