Lze zlepšit laboratorní diagnostiku u hospitalizovaných pacientů s podezřením na infekci vyvolanou Clostridium difficile?

Evaluation of a Gastrointestinal Pathogen Panel Immunoassay in Stool Testing of Patients with Suspected Clostridioides (Clostridium) difficile Infection.

Krutova M, Briksi A, Tkadlec J, Zajac M, Matejkova J, Nyc O, Drevinek P. Journal of Clinical Microbiology. 2019;57(10). pii: e00710-19. doi: 10.1128/JCM.00710-19. IF: 4.959

Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.

Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Ačkoliv je Clostridium difficile nejčastější příčinou gastrointestinálních infekcí spojených se zdravotní péčí (CDI), může docházet k překryvu klinických příznaků s dalšími potencionálními patogeny akutní gastroenteritidy.

Abychom si odpověděli na otázku, zda náš laboratorně-diagnostický algoritmus u pacientů s podezřením na CDI je optimální, vyšetřili jsme vzorky stolic od 640 hospitalizovaných pacientů s podezřením na CDI multiplexovým antigenním testem, kdy je zároveň detekováno sedm antigenů pěti nejčastějších gastrointestinálních patogenů (C. difficile GDH a toxiny A/B, norovirus GII.4 a GI, rotavirus, adenovirus a Campylobacter spp.).

Výsledky tohoto testování potvrdily vyšší citlivost nového testu pro detekci toxinů A/B oproti stávajícímu testu používaného v rutinní diagnostice na ÚLM (p=0.0019), což umožňuje potvrdit probíhající infekci CDI. Dále jsme diagnostikovali 29 pacientů (4.5 %; Campylobacter spp. n=17, rotavirus n=7, norovirus GII.4 n=5), u kterých by příčina průjmu nebyla určena, jelikož stolice byla indikována pouze k vyšetření C. difficile GDH a toxiny A/B.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31391230

Vydáno: 25. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková