Karolínka

Obsah:

Úvodní slovo děkana

Charakteristika

Studijní programy
Výuka
Přijímací řízení
Doktorské studijní programy v biomedicíně
Podmínky pro studium
Univerzita třetího věku

Akademičtí funkcionáři

Akademičtí funkcionáři Univerzity Karlovy
Akademičtí funkcionáři 2. lékařské fakulty
Vědecká rada
Akademický senát
Předsednictvo a členové AS
Komise
Zástupci UK 2. lékařské fakulty v akademickém senátu Univerzity Karlovy v Praze

Děkanát

Personální a mzdové oddělení
Studijní oddělení
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky
Ekonomické oddělení

Vedoucí oborů magisterského studia Všeobecného lékařství

Harmonogram akademického roku

Studijní plán

Magisterský studijní program – Všeobecné lékařství
Bakalářský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie
Navazující magisterský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie
Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství – obor – Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia

Imatrikulace, sponse

Ceny a odměny studentům

Zásady ubytování

Ústavy a kliniky

Anatomický ústav
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Farmakologický ústav
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav biofyziky
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav biologie a lékařské genetiky
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav epidemiologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav fyziologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav histologie a embryologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav imunologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav jazyků
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav lékařské mikrobiologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav neurověd
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav ošetřovatelství
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav patologické fyziologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav patologie a molekulární medicíny
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav soudního lékařství
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav tělesné výchovy
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Ústav vědeckých informací
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců   Provozní doba

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

I. infekční klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Dermatovenerologická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Dětská psychiatrická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Gynekologicko-porodnická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Chirurgická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Interní klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Kardiologická klinika
Zaměření pracoviště  Seznam zaměstnanců

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika dětské hematologie a onkologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika dětské chirurgie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika dětské neurologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika kardiovaskulární chirurgie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika ušní, nosní a krční
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Klinika zobrazovacích metod
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
Seznam zaměstnanců

Neurologická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Oční klinika dětí a dospělých
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Onkologická klinika
Seznam zaměstnanců

Pediatrická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Pneumologická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Stomatologická klinika dětí a dospělých
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Urologická klinika
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Výukové pracoviště praktického lékařství
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Centrum Bioinformatiky
Seznam zaměstnanců

Oddělení informačních systémů
Zaměření pracoviště   Seznam zaměstnanců

Doktorandi

Hostující profesoři

Umístění Fakultní nemocnice Motol a TPÚ

Abecední seznam pracovníků

Seznam zkratek

Poslední aktualizace: 12. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor