Ústav imunologie 2. LF UK

(doc. MUDr. Jana Kamínková, DrSc.)

Na rozdíl od ostatních teoretických ústavů 2. LF UK byl ústav imunologie založen o něco později (16. 2. 1992) a je tedy jedním z ústavů nejmladších. Jeho hlavní pracovní náplní je výuka imunologie. Ve ... ročníku se posluchači seznamují se základy teoretické imunologie, ve 4. a 5. ročníku se v rámci volitelně povinného předmětu „klinická imunologie“ učí aplikovat teoretické znalosti do klinické praxe. Hlavní důraz se klade na imunopatogenezi různých chorob, na klinicko-imunologickou diagnostiku, na indikace a interpretaci výsledků imunologických vyšetření. Od samého začátku činnosti ústavu se důsledně zavádí integrovaná forma výuky, jejímž cílem je výchova studentů k analytickému a syntetickému myšlení. Studenti jsou vedeni k samostatné práci. Na výuce participují nejen teoretičtí imunologové, ale i lékaři a studenti s vyhraněným zájmem o obor. Ústav organizuje pravidelné nepovinné semináře, kterých se zúčastňují studenti z různých ročníků, ale i učitelé a kliničtí lékaři.

Mladý ústav zahájil i činnost výzkumnou. Je orientována na studium aktivace imunitního systému stresovými faktory se zvláštním zaměřením na úlohu cytokinů.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.