Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Patologická fyziologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Patologická fyziologie

Klinická fyziologie kardiovaskulárního a renálního systému – od teorie k praxi (volitelný předmět pro 3.–5. ročník magisterského studia):
Sylabus výuky
Rozpis, studijní materiály


Semináře z normální a patologické fyziologie pro studenty ČVUT
Sylabus výuky

Vydáno: 15. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 18. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor