Koronavirus: informace pro studenty a zaměstnance

Aktualizováno 7. 5. 2020.

Koronavirus: informace pro studenty a zaměstnance

(archiv článků a aktualit)

Výuka na fakultě: otázky a odpovědi

Děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., odpovídá na otázky týkající se uvolňování karanténních opatření a postupného návratu výuky do původních kolejí.

 

 


Aktuálně: Studenti posledních ročníků můžou docházet na fakultu (16. 4. 2020)


11. 3. 2020

V reakci na nejnovější vývoj v souvislosti s nákazou koronaviru a onemocněním COVID-19 aktualizuje fakulta pokyny pro studenty a zaměstnance. V tuto chvíli jsou pro všechny bez výjimky závazná mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví, a z toho vyplývající rozhodnutí rektora UK (viz záložky níže). Konkrétní informace pro jednotlivé skupiny fakultní veřejnosti (studenty, pedagogy i ostatní zaměstnance 2. lékařské fakulty) jsou rozesílány průběžně e-mailem. Sledujte, prosím, pravidelně tyto informační kanály.


Různé

Národní knihovna a Dilia zpřístupní vysokoškolákům knihy online
(16. 3. 2020)

Studenti a pedagogové veřejných vysokých škol mohou od zítřejšího dne využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Dnes v dopoledních hodinách se na tom dohodli generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda a Jiří Srstka, ředitel spolku DILIA, kolektivního správce autorských práv. Zpřístupněno tak bude více než 206.000 titulů monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran.

Dohoda, která byla dnes podepsána, umožní studentům a pedagogům veřejných vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius. „Týkat se to bude také těch děl, které jsou nyní chráněny autorským zákonem. Chtěl bych tímto velmi poděkovat Dilii, že vyšla vstříc stovkám studentů, kteří se na nás obraceli s žádostmi o zpřístupnění knih,“ říká Martin Kocanda. „Po dobu vyhlášení nouzového stavu si budou moci vysokoškoláci naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povolit stahování a tisk těchto fondů,“ dodává Kocanda. Národní knihovna tak chce eliminovat nelegální šíření publikací.

Adresa pro aplikaci Kramerius: http://kramerius.nkp.cz

Knihovna zůstává otevřena
(13. 3. 2020)

Knihovna zůstává i nadále otevřena ve snaze poskytnout maximální podporu v přístupu ke studijních materiálům a informačním zdrojům jak studentům, tak akademickým pracovníkům, lékařům a zdravotnickým pracovníkům.

Sledujte prosím web knihovny. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail @email nebo telefonním čísle 224435853.


Podpora online výuky

Distanční výuka získala vlastní stránkukanál aktualit na fakultním webu v sekci Studium.


Důležité odkazy

Přehled informačních zdrojů, které doporučujeme sledovat

Státní instituce

 • České Ministerstvo zdravotnictví spustilo 13. března 2020 nový, přehlednější samostatný web týkající se prevence a šíření viru SARS-CoV-2 v Česku: https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Situaci v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 systematicky monitoruje Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány: www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
 • Ministerstvo zdravotnictví je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).
 • Aktuální informace naleznete rovněž na stránkách Státního zdravotního ústavu.
 • Aktuální informace týkající se cestování do rizikových oblastí můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Aktuality z Vlády České republiky, včetně výstupů z jednání Bezpečnostní rady státu, můžete sledovat zde.
 • Informace týkající se koronaviru, obecně platné i specifické pro dění v hlavním městě Praze, naleznete na stránkách krizového řízení hl. m. Prahy Bezpečnost. Praha. eu. věnovaných onemocnění COVID-19 a v aktualitách zde.
 • Mapu celosvětového výskytu naleznete na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy
  http://www.hygpraha.cz/dokumenty/praha--27-osob-testovanych-na-onemocneni-covid-19---situace-k-25-2-2020--8-30-hodin-4596_4596_161_1.html.

Univerzita Karlova

 • Univerzita Karlova situaci ohledně koronaviru COVID-19 rovněž pečlivě sleduje. Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa @email a telefonní číslo +420 224 491 850. Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení. Více informací, včetně výběru webových stránek, kde můžete najít aktuální, důvěryhodné a ověřené informace ohledně nejnovějšího šíření koronaviru COVID-19 (SARS-CoV-2) naleznete zde.
 • Aktuální informace a doporučení Akademického senátu Univerzity Karlovy studentům nebo pracovníkům UK, kteří přicestují z Číny, Itálie nebo se dostali do úzkého kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem, naleznete zde.
 • Coronavirus guidelines and information in English you can find here, contacts are here.

Veřejnoprávní média

Ostatní


Informace z rektorátu Univerzity Karlovy

Sdělení rektora UK prof. Tomáše Zimy ve vazbě na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020
(17. 4. 2020)

Spectabiles,

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.4.2020 (č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) si Vás dovoluji informovat a sděluji:

Základní informace - studium

Změny provedené mimořádným opatřením ve vztahu k výuce a kontrolám studia jsou předmětem samostatného sdělení, které Vám dnešního dne též ve vazbě na příslušné změny v zákonné úpravě rozesílám.

Erasmus

Situace je nyní stabilní a bezproblémová. Ve spolupráci s Kolejemi UK byla připravena metodika na transport osobních věcí zahraničních studentů do jejich domovských zemí. Jedná o reakci na podnět od některých Erasmus studentů, kteří nemají možnost se na kolej vrátit a rádi by měli u sebe svoje osobní věci co nejdříve. Jejich pokoje tedy budou vyklizeny a po kontrole jim budou jejich osobní věci zabaleny a odeslány domů.

Koleje

Provoz kolejí je nadále zachován v režimu studentů, kteří jsou fyzicky ubytování, a studentů, kteří využili slevy na kolejném se současnou možností ponechat si na pokoji věci. Fyzicky je na kolejích nadále ubytováno cca 3000 studentů s tím, že v karanténně je 5 studentů.

Koleje umožní ukončovat ubytovací smlouvy se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů. Žádosti budou přijímány vždy ke konci měsíce nebo k polovině měsíce s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. dni měsíce následujícího, žádosti přijaté do 15. dne daného měsíce budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy ke konci tohoto kalendářního měsíce.

Toto opatření bude zavedeno v zájmu snížení sociální a ekonomické zátěže studentů a jejich rodin.

Menzy

Nadále zůstává zachován provoz Menzy Kajetánka.

Jídla jsou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

Informační služby UK Pointu, poskytované telefonicky a prostřednictvím e-mailu jsou v provozu ve standardních hodinách (po-čt 9.00 až 17.00, pá 9.00 až 16.00) – nepřetržitý provoz již není vzhledem k frekvenci dotazů nutný. 

Psychologické, sociální a právní poradny Centra Carolina jsou zájemcům plně k dispozici přes online prostředí.

Sportovní centrum Hostivař je otevřeno pro individuální využití (do počtu max. 4 osob na jednom sportovišti). Uzavřeny jsou šatny a sprchy. Ukončen byl provoz bazénu, a to do 1.9.2020.

Výcviková střediska zůstávají nadále uzavřena. Tajemníci fakult a ředitelé součástí budou informováni samostatným přípisem o možnostech rozšíření kapacit výcvikových středisek v letních měsících pro dovolené zaměstnanců UK.

Program pro děti zaměstnanců

Od 11. 5. do 25. 6. bude UK Pointem zajištěno hlídání dětí zaměstnanců UK.  To bude rozděleno do dvou fází:

Od 11. 5. do 25. 5. bude k dispozici hlídací skupina pro děti od 5 do 11 let, která bude otevřená všechny pracovní dny od 9.00 do 17.00, kde součástí programu bude i doučování látky, kterou budou mít děti zadané svou školou. Maximální počet dětí ve skupině bude 15. Bude-li poptávka větší, budeme se snažit zajistit hlídání ve dvou separátních skupinách.

Od 26. 5. do 25. 6. pak bude připraven zábavně-vzdělávací program pro děti navštěvující 2. stupeň. Děti se budou moci 3x v týdnu zúčastnit aktivit, které budou rozvíjet jejich osobnostně-sociální kompetence i znalosti: přednášky lektorů Juniorské univerzity, projekce dokumentárních filmů z videotéky vzdělávacího programu Jeden svět na školách spojená s besedou, poznávací procházky po historickém centru Prahy aj. I zde bude počet dětí ve skupině omezen dle aktuálních opatření.

Obědy budou mít děti bezplatně zajištěny menzami UK.

Výdejní centra průkazů UK

V omezeném provozu je otevřeno centrální výdejní centrum průkazů v Celetné 13. Centrum je otevřené každé pondělí a středu od 10.00 do 13.00 hod. Aktuální provozní doba je zveřejněna zde https://cuni.cz/UK-3249.html#9. Na stejném odkazu si může každý uživatel sám obnovit heslo do CAS, stejně tak i zneplatnit či obnovit průkaz.

Provoz centrální podatelny UK na Ovocném trhu:

Podatelna bude do 15.5.2020 v provozu v těchto časech:

Pondělí až čtvrtek – 8.00 až 12.00

Od 18.5.2020 bude podatelna v provozu ve standardní době, tj.:

Pondělí až pátek – 7.30 až 14.00

Dobrovolníci

K 16. 4. eviduje Centrum Carolina 202 dobrovolníků nezdravotnických programů z celé univerzity, z nichž již 111 odpovědělo alespoň na jednu poptávku. Poptávek po dobrovolnické práci pak eviduje 22, přičemž všechny byly vyřízeny. Nejvíce je poptáváno doučování znevýhodněných dětí, dále například hlídání dětí personálu domova důchodců nebo pomoc v zařízení pro osoby bez přístřeší.

Centrum Carolina je v přímém kontaktu s PedF, která eviduje cca 180 aktivních dobrovolníků, kteří pomáhají s doučováním dětí, a FF, která má k dispozici 78 dobrovolníků, z nich 44 již poskytuje doučování, a to včetně doučování neslyšících dětí.

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny UK budou zpřístupněny od 20. 4. 2020. Konkrétní organizace práce knihoven podléhá rozhodnutí vedení dané fakulty. Fakultní knihovny uvádějí konkrétní podmínky na svých webových stránkách.

Ústřední knihovna doporučuje otevření knihoven pro vracení a půjčování knih ve zkráceném režimu. Student, který má vyrovnané závazky, si může rezervovat knihy předem prostřednictvím Centrálního katalogu UK (http://ckis.cuni.cz/). Poté, co pro něj budou knihy připraveny, bude vyzván e-mailem, aby si je v konkrétním termínu vyzvedl. Knihovny tak mohou regulovat počet studentů ve svých prostorách. Rezervace z řad veřejnosti nebudou akceptovány. Studenti, kteří mají neuhrazené poplatky za zpozdné, mohou vyrovnat – ve většině knihoven – závazky  bankovním převodem. Díky jednotné registraci uživatelů knihoven UK si může student objednat publikace v libovolné knihovně UK.

Dne 15. 4. 2020 byla tato doporučení ÚK UK projednána s vedoucími pracovníky knihoven a nyní jsou připravovány podmínky pro realizaci. Menší knihovny UK zavedou minimálně výpůjční služby na základě individuálních žádostí uživatelů.

Nadále platí prodloužení všech výpůjček do 15. 5. 2020.

Kontakt na konkrétní knihovny - https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/, obecné dotazy lze směřovat na @email.

Připomínáme doporučení:

Při manipulacemi s knihami, které byly vráceny v době stavu nouze, je nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, základem je čistá rouška a jednorázové rukavice, knihovníci by se neměli během této práce dotýkat obličeje. Knihovník provede pouze nutnou evidenci vrácení a kniha je uložena do regálu. Po ukončení manipulace s knihami, stejně jako v průběhu jiné práce, je nutné si řádně umýt ruce. Ochranné pomůcky je třeba sundávat tak, aby nedošlo ke kontaktu s exponovanou stranou, jednorázové pomůcky nepoužívat dvakrát a hodit je bezpečně do koše. Zaměstnanci by měli pravidelně dezinfikovat povrchy, jako jsou stolní desky, kliky a klávesnice PC desinfekcí na bázi alkoholu. Místnosti, kde dochází k manipulaci s knihami, by měly být pravidelně a vydatně větrány.​​ Knihy není nutné desinfikovat.

Velmi Vám děkuji za součinnost a spolupráci.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 17. 4. 2020, 11.00 hod.

Informace pro studenty
(8. 4. 2020)

Milé studentky, milí studenti,

jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přes to mohli zdárně dokončit tento akademický rok. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme a umožníme Vám studovat s co nejmenšími překážkami. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Aktuální informace najdete na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Informace pro uchazeče
(20. 3. 2020)

Milé uchazečky, milí uchazeči,

jsme si vědomi toho, v jak nepříjemné situaci se nacházíte a že toto nejisté období je pro Vás velmi složité. Pracujeme usilovně na tom, abyste i přesto mohli zdárně absolvovat přijímací zkoušku a mohli být přijati ke studiu na Univerzitu Karlovu. Intenzivně spolupracujeme jak s Ministerstvem školství a ostatními vysokými školami, tak s jednotlivými fakultami, abychom našli co nejlepší řešení.

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se letošního přijímacího řízení. Věříme, že společně tuto kritickou situaci zvládneme!

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Informace najdete na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Slovo rektora UK prof. Tomáše Zimy k mimořádné situaci na UK a v ČR
(19. 3. 2020)

Dobrý den všem,

jak dobře víte, den ze dne jsme se ocitli v mimořádně složitém období, ve válce s koronavirem. Nastala nová doba. Výsledkem je, mimo jiné, řada restriktivních opatření. Mnozí z vás proto nabyli dojmu, že se život v naší zemi zastavil. Není to tak a nesmí to tak být. I za této situace musíme pokračovat v práci, stejně jako se musíme snažit co nejnormálněji žít.  Jsem rád, když všude kolem sebe vidím, že se o to lidé snaží.

O to více mě mrzí, že s každými dalšími restrikcemi nepřichází od našich politických elit větší respekt k nám všem. Chybí mi více vstřícnosti, povzbuzení, pozitivního přístupu a inspirace. Jak víme, v boji nakonec nerozhoduje výlučně technika, ale především mentální nastavení, vize a odhodlání. Koronavirus neporazíte na tiskové konferenci, neporazíte ho vzletnými prohlášeními, ale okamžitými skutky, což je nyní – vedle důrazného dodržování hygienických a karanténních zásad – testování. A UK ve spolupráci s Akademií věd ČR bude schopna otestovat tisíce vzorků.

Chci velmi poděkovat všem, kteří ráno co ráno vyrážejí do práce, aby zajistili fungování naší společnosti, i těm, kteří pracují – se stejným cílem – z domova. Všem, kteří vyvíjejí nezměrné úsilí, aby byli prospěšní ostatním, všem, kteří projevují – zdánlivě obyčejnou – lidskou solidaritu i osobní statečnost. Jejich jednání mě naplňuje optimismem a vírou, že tuto krizi překonáme, že vše společně zvládneme. Česká republika je bohatá, úspěšná země s obrovským potenciálem, země lidí schopných táhnout v situaci, jako je ta dnešní, za jeden provaz. Jak je vidět, jde to: mladší pomáhají starším, mnohé firmy nabízejí své služby – často i zdarma; kdo může, šije roušky a poskytuje je svému okolí i zdravotnickým zařízením, která jejich nedostatek pociťují obzvlášť palčivě.

Děkuji tisícům lékařů, sestřičkám a zdravotnickému personálu, kteří denně riskují své vlastní zdraví ve jménu vyšších principů, velmi často bez odpovídajících ochranných pomůcek. Ale poděkování patří i těm, kteří rozvážejí jídlo, zásobují obchody, prodavačkám, řidičům, policistům, poštovním doručovatelkám a mnohým dalším.

Velké poděkování si zaslouží všichni učitelé a studenti, kteří přišli s nápady, jak učit na dálku a využít moderní technologie. Věnujeme se tomu naplno – Česko učí online. Všichni se snažíme tento školní rok i semestr akademického roku zvládnout. A již nyní se zabýváme tím, jak co nejlépe dokončit výukové plány, zkouškové období a přijímací řízení – uděláme vše proto, aby případné komplikace byly co nejmenší.

České univerzity a vědecké instituce v těchto dnech také plní svou základní společenskou funkci – poskytují své znalosti, odborníky, studenty i kapacity, abychom nákazu a její důsledky zvládli co nejefektivněji a co nejrychleji. Jsem velmi rád, že se studenti a studentky UK zapojili do dobrovolnictví a přišli s vlastními iniciativami. Chtěl bych proto všem kolegům a studentům poděkovat. Univerzita, to jsou hlavně oni. Děkuji vám, váš elán i vaše nasazení jsou ohromné a obdivuhodné!

Jsem rád, že v posledních dnech vidím kolem sebe silnou tendenci k sounáležitosti, pospolitosti a k podaným pomocným rukám. Věřím, že na to nezapomeneme, ani když krize pomine a my se vrátíme do každodenního života a budeme přemýšlet o tom, jak bychom měli žít dál, co je důležité a co není.

O to větší je zodpovědnost každého z nás. O to více se musíme snažit být poctiví a upřímní.

Věřím tomu, že z této krize vyjdeme silnější!

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

PRAHA, 19. 3. 2020

Přijetí krizového opatření – koronavirus
(16. 3. 2020)

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluje rektor UK:

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16. 3. 2020 od 14 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí z mého sdělení ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Znovu apeluji na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomuji si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věřím, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od 17.3.2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka.

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského.

O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena-

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do 16.3.2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách

https://ldapuser.cuni.cz/

V sekci "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu.

Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením

https://cuni.cz/UK-5361.html

Rektorát UK

Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16.3.2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK.

Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory Vám bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK.

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy @email krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Usnesení vlády z 15. března 2020

Rektor Univerzity Karlovy zasílá usnesení vlády a doporučuje u studentů tuto jejich pomoc ve zdravotnictví, dle možností, uznávat jako praktickou výuku či prázdninovou stáž.

 

Sdělení vedení UK k nouzovému stavu – doplňující informace
(13. 3. 2020, 13 h)

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a také v návaznosti na mé sdělení ze včerejšího dne, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:

Výuka

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.

Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.

Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).     

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.

Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020.

Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.

Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.

Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov
 • Menza Kajetánka
 • Menza Sport
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)
 • Výdejna HTF
 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“
 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00–14:00
 • Výdejna Hvězda
 • Bufet UHK (Hradec Králové)
 • Výdejna Lidická (Plzeň)
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)
 • Provoz Cateringu na menze Právnická
 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00–14:00
 • Snídárna na koleji Komenského
 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00–20:00

S platností od 16.3.2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická
 • Menza Arnošta z Pardubic
 • Menza Budeč
 • Bufet Právnická
 • Studentský klub Celetná - SKC

Výdej průkazů UK

Již dne 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10.00 do 14.00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena. Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.

Informační servis:

@email

@email

tel.: +420 224 491 850

Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

S platností od 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.

Výcviková střediska

S platností od 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda
 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)
 • VS Albeř
 • VS Horní Poříčí
 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.

Doplňující informace k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK
(11. 3. 2020)

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe).

Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má nadále za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Problematiku praxí na Lékařských fakultách UK řešíme s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy @email krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Postup Univerzity Karlovy v návaznosti na dnes přijatá opatření ke koronaviru
(10. 3. 2020)

Výuka

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020, zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované). I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Žádáme vyučující a pedagogy, aby v maximální míře zajistili pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Současně by pedagogové měli rozeslat svým studentům a účastníkům výuky informace a podklady k samostudiu. Obracím se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše v odstavci „Výuka“. 

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty.  Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Zaměstnanci

Žádáme všechny fakulty a součásti, které zaměstnávají rodiče dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, aby umožnily po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práci z domova (home office). Toto opatření doporučujeme i pro rizikové skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně, chronicky nemocní či zaměstnanci nad 60 let. Výzkumná a tvůrčí činnost na UK pokračuje bez omezení.

Rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy k současné situaci
(10. 3. 2020)

Rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN, viz http://ipc1.cuni.cz/dokumenty/mimoradneopatreni.pdf,  se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního zdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.

Toto prohlášení bylo učiněno ve 11:45 hodin a budou následovat další podrobnosti.

Sledujte také https://www.cuni.cz pro více informací.

Stanovisko rektora Univerzity Karlovy
(2. 3. 2020)

Spectabiles,

vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o dalším postupu UK ve vztahu k vývoji koronavirové epidemie. 

Níže Vám zasíláme závěry dnešního zasedání Kolegia rektora a navazujícího jednání krizového týmu v této věci.

Výuka na fakultách a provoz Kolejí a menz

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve standardním režimu.

Pokud Vaši studenti či zaměstnanci pobývali ze studijních i soukromých důvodů v rizikových oblastech (dle aktuálních informací publikovaných příslušnými orgány), doporučujeme postupovat v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a řídili se jejich pokyny. Lékař/epidemiolog příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu.

V případě studentů, kolegů či zaměstnanců ze zahraničí doporučujeme kontaktovat Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, která poskytuje příslušné informace a doporučení v angličtině.

Konání kulturně-společenských akcí

Vedení UK s ohledem na aktuální situaci v ČR doporučuje plánované kulturně-společenské akce fakult a univerzity nerušit. Zároveň apeluje na všechny účastníky a hosty, aby – pokud se vrátili z rizikových oblastí nebo mají akutní zdravotní potíže – se těchto akcí neúčastnili. Těmto osobám garantuje vedení UK vrácení vstupného.

Vědecké aktivity

Výše zmíněný postup, který je popsán u kulturně-společenských akcí, se doporučuje uplatnit i pro konání konferencí či jiných vědeckých aktivit.

Současně se ale doporučuje, aby byla individuálně projednána účast osob, které jsou v rizikových oblastech rezidenty či v těchto oblastech pobývaly, s tím, že doporučujeme, aby se tyto osoby akcí neúčastnily.  

Kontaktní osoby

Žádám děkanky a děkany fakult, aby neprodleně určili osobu, která bude se studenty a zaměstnanci dané fakulty ve věci koronavirové infekce a příslušných opatření komunikovat. Jméno této osoby neprodleně uložte do příslušné tabulky na sharepointu. Tato osoba bude zodpovědná za předávání aktuálních informací a za komunikaci se studenty a zaměstnanci.

Kontaktní osoby, které byly zaslány na základě výzvy z 26. 2. 2020, zodpovídají primárně za předávání informací mezi fakultou a rektorátem. Mohou být totožnými osobami s kontaktní osobou pro studenty a zaměstnance, a to dle Vašeho rozhodnutí.

Všechna výše uvedená doporučení činí vedení UK ve vztahu k aktuální situaci. Pokud dojde k dalšímu vývoji a zhoršení situace v ČR, mohou být změněna.

Velmi Vás prosím o zachování klidného a racionálního přístupu k řešení nastalé situace.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Další informace Univerzity Karlovy k opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií
(28. 2. 2020)
Krizový tým

Jak už jste byli informováni, na rektorátu UK byl v souladu s OR 33/2016 sestaven krizový tým, který koordinuje jednotlivá opatření a informování zaměstnanců, studentů, médií a veřejnosti. Tým je tvořen zástupci relevantních pracovišť rektorátu a součástí univerzity. Činnost týmu je vedena nastupujícím kvestorem UK, JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Pro komunikaci s krizovým týmem prosím používejte tyto kontakty:

 • Mgr. Lucie Válová (UK Point) – kontaktní osoba pro fakulty

@email

tel: +420 224 491 328, +420 604 964 667

 • @email (mail obdrží všichni členové týmu)

Sharepoint

Pro sdílení informací mezi rektorátem, fakultami a součástmi byl vytvořen sharepoint.

 • Do sharepointu budou mít přístup rektor, členové kolegia rektora, děkani, tajemníci, kontaktní osoby na fakultách a členové krizového týmu.
 • Naleznete zde aktuální pokyny Hygienické stanice a dalších zodpovědných orgánů, kontakty na členy krizového týmu a kontaktní osoby na fakultách, texty, které UK k problematice koronaviru publikuje na webu, a další relevantní informace.
 • Sharepoint bude dále sloužit pro shromažďování informací z fakult a součástí. V případě, že bude vaše fakulta vyzvána k součinnosti, prosíme Vás o okamžitou reakci.
 • Aktivně prosím sledujte aktualizace informací, které jsou na sharepointu sdíleny.

Kontakty pro veřejnost

 • @email (dotazy jsou evidovány i na @email, obě adresy koordinuje UK Point)
 • Tel. +420 224 491 850
 • Tyto kontakty jsou k dispozici na adrese www.cuni.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Naleznete zde mj. doporučení k prevenci či návod, jak postupovat v případě podezření na infekci koronavirem. Stejné informace jsou k dispozici na anglické mutaci univerzitního webu.

Karanténa

Rektor Univerzity Karlovy vyzývá studenty a zaměstnance UK, kteří v uplynulých týdnech pobývali ve virem zasažených oblastech, aby:

 • Se nahlásili kontaktní osobě na své fakultě či pracovišti. Jejich kontakty budou evidovány na výše uvedeném sharepointu, a v případě vyžádání budou předány Hygienické stanici.
 • Po dobu následujících 14 dnů nenavštěvovali žádné prostory univerzity, a to včetně menz a kolejí.
 • Se po návratu z rizikových oblastí uchýlili na dobu 14 dnů do karantény. Za tím účelem fakulty UK a součásti UK dle jejich uvážení a možností zajistí zaměstnancům v co největší míře možnost práce z domova, studentům studijní volno.
 • Pro ty studenty, kteří nemají v ČR k dispozici jiné zázemí než kolej, jedná UK o náhradním ubytování, které bude splňovat požadavky na karanténu.

Při identifikaci rizikových oblastí doporučujeme postupovat dle obecně dostupných údajů, ovšem s dostatečnou mírou racionálního posouzení a zhodnocení míry rizikovosti dané oblasti.

Při realizaci karanténních opatření si RUK uvědomuje možné problematické dopady na začínající výuku v letním semestru akademického roku 2019/2020. K této otázce bude v první polovině příštího týdne vydáno doplňující doporučení s nástinem možných řešení či opatření. 

Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.


Starší texty, stanoviska, zprávy a oznámení...

Informace děkana
(10. 3. 2020)

Vážení zaměstnanci, vážení studenti,

dovolte mi, abych vás informoval, že v souladu s novými opatřeními, které dnes dopoledne vydala Bezpečnostní rada státu, připravuje vedení fakulty podrobný plán, jak bude dále postupovat. Dnes ve 14:00 zasedá kolegium děkana. Po zasedání kolegia bude vydáno opatření děkana, které bude dostupné na webových stránkách fakulty a rovněž bude rozesláno e-mailem.

S pozdravem

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

10. 3. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
(6. 3. 2020)

V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření (www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=40488&typ=application/pdf&nazev=Mimořádné%20OPP%20-%20karanténní%20opatření%20pro%20občany%20ČR%20po%20návratu%20z%20Italské%20republiky.pdf), kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů (zdroj: web Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html).

Toto opatření platí i pro zaměstnance a studenty 2. lékařské fakulty.

Vedení 2. lékařské fakulty se situací zabývá a v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví připravuje pokyny pro studenty a zaměstnance fakulty. O tom, jak konkrétně postupovat ve vztahu k fakultě jako zaměstnavateli (v případě zaměstnanců) anebo v souvislosti s plněním studijních povinností (v případě studentů) vás budeme co nejdříve informovat.  (Aktualizováno 7. 3. 2020.)

Stanovisko vedení 2. lékařské fakulty
(28. 2. 2020; aktualizováno 2. 3. 2020)

1. Studenti a zaměstnanci 2. LF UK, kteří v posledních 14 dnech pobývali v rizikových oblastech s prokázaným komunitním přenosem viru (pevninská Čína, Írán, izolovaná města v severní Itálii, hromadné akce v Benátsku a Lombardii) nebo přišli do styku s osobou s prokázanou infekcí COVID-19 a zároveň nemají-li žádné klinické projevy onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dušnost…), budou ponecháni v domácí karanténě.

Studenti jsou povinni ohlásit výše zmíněnou skutečnost neprodleně příslušné referentce studijního oddělení (zaměstnanci svému přímému nadřízenému), a to výhradně buď e-mailem, nebo telefonicky (ne osobně!). Formou čestného prohlášení oznámí místo a datum pobytu v rizikové oblasti a nahlásí adresu, na které budou pobývat během trvání karantény. Konkrétní případy karantény studentů, pokud nějaké nastanou, bude fakulta v souvislosti s plněním studijních povinností, resp. delšími absencemi, posuzovat a řešit individuálně, s maximální vstřícností vůči studentům.

V případě klinických obtíží kontaktují studenti nebo zaměstnanci svého ošetřujícího praktického lékaře, přičemž další postup se řídí platným algoritmem vydaným MZČR.

2. Zaměstnancům a studentům fakulty není doporučeno vyjíždět do rizikových oblastí, které jsou definovány ECDC a platným doporučením MZV ČR (v tomto případě se doporučení týká celé severní Itálie). V této souvislosti nejsou do těchto oblastí studenti ani zaměstnanci vysíláni na služební ani studijní cesty.

3. Výše uvedené kroky byly připraveny po konzultaci a na základě doporučení MUDr. Zdeňky Jágrové, ředitelky protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy dne 2. 3. 2020 v 15 hod. a budou průběžně aktualizovány.

Přípravy plesu 2. lékařské fakulty
(3. 3. 2020; aktualizováno 4. 3. 2020)

Přípravy plesu 2. lékařské fakulty, který se má konat v sobotu 7. 3. 2020, v tuto chvíli pokračují beze změn. Pokud se situace změní, budeme vás o tom informovat. (vydáno 3. 3. 2020)

Rozhodnutí mimořádného zasedání kolegia děkana ze dne 4. 3. 2020 týkající se plesu čtěte zde.

Omezení návštěv na Studijním oddělení
(3. 3. 2020)

Vážení studenti, z důvodu preventivních opatření vás žádáme, abyste se studijním oddělením 2. LF UK v současné době komunikovali výhradně e-mailem nebo telefonicky. Omezte, prosím, osobní návštěvy. Až do odvolání jsou úřední hodiny studijního oddělení stanoveny na úterý 10.00–12.00 h a čtvrtek  13.00–15.00 hod. (vydáno 3. 3. 2020)

Starší doporučení
(28. 2. 2020)

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu zasaženého výskytem koronaviru sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění doporučuje zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovat svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

V současné době stále ještě probíhá chřipková epidemie, lze proto předpokládat, že pokud jste do rizikových oblastí necestovali a projeví-li se u vás příznaky respirační infekce, může se jednat o některou z běžně se vyskytujících infekcí. V tomto případě doporučujeme zůstat doma a dle klinického stavu případně kontaktovat svého ošetřujícího praktického lékaře. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nejsou splněna epidemiologická kritéria (návštěva rizikové oblasti v posledních 14 dnech nebo kontakt s osobou s prokázanou infekcí COVID-19), testování na virus SARS-CoV2 se neprovádí.

Vytvořeno: 28. 2. 2020 / Upraveno: 17. 12. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková