Sdělení děkana 2. lékařské fakulty prof. Vladimíra Komárka fakultní veřejnosti

Vážené a milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti.

Obracím se na Vás, abych Vás ubezpečil, že vedení 2. lékařské fakulty pozorně sleduje a vyhodnocuje vývoj situace související s pandemií koronavirové infekce. Řídíme se mimořádnými opatřeními, která vydává Bezpečnostní rada státu a následně rektor Univerzity Karlovy, a snažíme se je operativně promítat do chodu fakulty. Je sice zakázána osobní přítomnost studentů na výuce, ale individuální konzultace a kontrola studia se plošně neruší. Pro jakékoliv dotazy studentů je k dispozici adresa .

Snažíme se pokračovat ve výuce bezkontaktními metodami a v současné době již bylo na některých pracovištích distanční vzdělávání zahájeno. Všem pracovištím nabízíme poradenskou a technickou podporu. Kontaktní osobou je  Mgr. Dvořáková (l. 5844) a nově bude zřízena i informační adresa .

Na základě žádosti FN Motol připravujeme seznam studentů, kteří se chtějí na udržení chodu nemocnice aktivně podílet. Prvních sto se již přihlásilo a jejich chuti i odvahy pomoci si velmi vážím. Naši studenti budou připraveni pomoci i jiným zdravotnickým zařízením.

Vzhledem k tomu, že Bezpečnostní rada státu vyhlásila stav nouze, rušíme zasedání vědecké rady a o dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat. Sledujte proto prosím e-maily a naše webové stránky.

Zachovejme klid a rozvahu. Věřím, že se nám společně na fakultě a v nemocnici podaří zvládnout všechny zdravotnické i výukové výzvy.

Děkuji Vám za pochopení.

Vladimír Komárek
děkan

Vydáno: 12. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 12. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.