Výuka na fakultě: otázky a odpovědi

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek odpovídá na otázky týkající se uvolňování karanténních opatření a postupného návratu výuky do původních kolejí.


Zvláštní pravidla pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 upravují opatření děkana č. 6/2020opatření děkana č. 7/2020.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 upravuje opatření děkana č. 5/2020.

Průběžně aktualizované informace, manuály nebo nejčastější otázky a odpovědi k opatřením ke koronaviru v souvislosti se školstvím najdete na stránkách ministerstva školství.

Na této stránce MŠMT uvádí důležité informace a zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Informace pro studenty vstupující na území České republiky platné od 11. května 2020 najdete na stránkách ministerstva vnitra zde. Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření od 1. května 2020 po dobu trvání nouzového stavu jsme zveřejnili i v této aktualitě.


Jakým způsobem nyní probíhá na fakultě výuka?   

V souladu s uvolňováním karanténních opatření se pomalu vrací do původních kolejí.

Od koho a jak studenti získávají informace o organizaci výuky?

Od garanta předmětu/přednosty či zástupce pro výuku.

Na koho se studenti mají obracet v případě nejasností? 

Nejprve na vedení kliniky nebo ústavu, případně na příslušného proděkana pro výuku.

Jaké podmínky v tuto chvíli platí pro přítomnost na fakultě? 

V týdnu od 4. 5. může být přítomno maximálně pět osob, od 11. 5. jsou povoleny skupiny po patnácti studentech. Viz také opatření děkana

Liší se nějak podmínky pro preklinickou a klinickou část studia? Pokud ano, v čem?  

Pravidla pro výuku ve všech ročnících jsou stejná.

Probíhají klinické praxe a stáže u pacientů? Pokud ano, v jakém režimu?

Ano – dle usnesení vlády a domluvy vedení fakulty s vedením nemocnice.

Co je třeba při příchodu na fakultu doložit?

Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti – viz přiložený vzor (doc, 32 kB).

Je nutné čestné prohlášení dodávat nově při každém příchodu na fakultu? Jak dlouhou dobu je čestné prohlášení platné?

Při jednorázovém příchodu na zkoušku či konzultace vždy, při týdenní stáži jen první den. Délka platnosti potvrzení není v usnesení vlády definována.  

Jak mají návrat k prezenční výuce řešit studenti ze Slovenska? 

Mohou přijet za předpokladu dodržení podmínek určených aktuálně platnými zákony SR a ČR.

Co když někdo stále pracuje jako dobrovolník a už by měl být přítomen na výuce – jak lze toto řešit?

Individuálně dle charakteru toho kterého předmětu a po domluvě s garantem předmětu.

Jakým způsobem a od kdy budou probíhat zkoušky v preklinických předmětech a jakým v klinických předmětech?  

Zkoušky v preklinických i klinických předmětech mohou již nyní probíhat za osobní přítomnosti pěti osob nebo distančně a od 11. 5. i písemné testy v počtu do patnácti osob.

Znamená posunutí konce zkouškového období na termín 24. září to, že budou zkoušky vypisovány v průběhu celého tohoto období, tedy i v červenci a srpnu?    

Ano, zkouškové období je od 25. 5. do 24. 9.

Budou moci zahraniční studenti nebo studenti ze Slovenska, kteří nejsou v České republice, v tomto semestru vykonat zkoušky také distančně? 

Ano.

Jaká budou pravidla pro uznávání letních stáží za dobrovolnou pomoc v době koronavirové krize?

Doložené dobrovolnické praxe budou uznávány např. i místo letní praxe či tzv. K10.

Vydáno: 7. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková