Studenti posledních ročníků můžou docházet na fakultu

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 15. 4. 2020 nově povoluje osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků vysokých škol na fakultách.

Doposud platný zákaz osobní přítomnosti studentů se nově nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:

  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše pěti osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše pěti osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi.

Student se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Čestné prohlášení (12. 5.) si můžete stáhnout zde (doc, 32 kB).

Další mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 15. 4. 2020 uvádí výjimky ze zákazu volného pohybu. Povoleny jsou nově cesty na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením výše.

Vydáno: 16. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková