Do voleb kandidáta na děkana vstupují dva navržení

15. října 2021 skončilo návrhové kolo pro volbu kandidáta na děkana 2. lékařské fakulty UK. Volební výbor obdržel k tomuto datu dva návrhy, oba platné. Navrženým gratulujeme!

Do voleb tedy vstupují (v abecedním pořadí):


prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA
Co se bude dít dál?
  • Oba kandidáti mají nyní možnost na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek, kde se mohou mj. do větších podrobností věnovat volebnímu programu.
  • 10. listopadu 2021 od 14.30 proběhne ve Velké posluchárně diskuse navržených s akademickou obcí, kde navržení představí svůj program a bude jim možné pokládat dotazy.
  • 24. listopadu 2021 od 14.30 bude akademický senát volit nového kandidáta na děkana, který se ujme funkce 1. února 2022.

Za volební komisi AS
MUDr. Adam Láznička

Vydáno: 20. 10. 2021 / Upraveno: 25. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková