Aktuality ze senátu

0

Podle Manuálu voleb do AS UK na 2. lékařské fakultě má každý kandidát právo na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek. Umístění tohoto článku a zveřejnění zajišťuje PR oddělení fakulty. Články neprocházejí jazykovou či redakční úpravou.

0

Zveřejňujeme seznam kandidátů 2. lékařské fakulty do Akademického senátu Univerzity Karlovy...

0

Volby se uskuteční 26. a 27. 11. 2019...

0

Pozměňovací návrhy Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 jdou do senátu. V souladu s platnými předpisy je předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním zpřístupnit tento dokument členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

0

Ve středu 20. února zvolil akademický senát 2. lékařské fakulty své předsednictvo. Předsedou se stal dr. Milan Trojánek.

1

Dne 10. a 11. prosince 2018 se konalo 2. kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty...

Stránky