Aktuality ze senátu

0

Dokument s návrhem smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb(vypsání nadlimitní VZ na služby  "Zpracování projektové dokumentace pro MFB – 2. LF UK"), který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument s návrhem  na změnu Jednacího řádu VR  2. LF UK, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument s návrhem na ustavení Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument s návrhem změny Jednacího řádu AS 2. LF UK, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument s návrhem změny Volebního řádu AS 2. LF UK, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Aktualizováno: Protokol o výsledku voleb. Dne 14. až 16. prosince 2020 se konalo druhé kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty. Přinášíme výsledky.

0

Prezentace společné kandidátky prof. J. Horta, doc. O. Hrušáka, prof. P. Jirušky, doc. J. Kautznera, dr. P. Piťhové, dr. D. Smíškové, prof. Z. Šumníka a prof. J. Zuny pro 2. kolo voleb do akademického senátu naší fakulty.

0

Před 2. kolem voleb do akademického senátu jsme všem studentským kandidátům položili pět otázek a nabídli prostor k prezentaci.

0

Seznamte se s kandidáty, kteří přijali kandidaturu a postupují do druhého kola voleb do akademického senátu (14.–16. prosince 2020).

0

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhlo první, elektronické kolo voleb. Kompletní výsledky si prohlédněte v článku po přihlášení. Definitivní seznam kandidátů postupujících do druhého kola zveřejníme, až proběhne oslovení kandidátů a získání jejich souhlasu s kandidaturou.

Stránky