Aktuality ze senátu

0

Dokument s návrhem Podmínky přijímacího řízení 2021/2022, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznou členové akademické obce po přihlášení v sekci Aktuality ze senátu.

0

Dokument s návrhem změny Volebního řádu AS 2. LF UK, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete po přihlášení zde.

0

Dokument Manuál – Volby do AS 2. LF UK (novelizace 17. 6. 2020), který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument Vyhlášení voleb do akademického senátu 2. LF UK pro funkční období únor 2021 až leden 2023, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument Výroční zpráva o činnosti 2. LF UK za rok 2019, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Hledáme zájemce z řad akademických pracovníků...

Stránky