Aktuality ze senátu

0

Volby se uskuteční 26. a 27. 11. 2019...

0

Pozměňovací návrhy Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 jdou do senátu. V souladu s platnými předpisy je předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním zpřístupnit tento dokument členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

0

Ve středu 20. února zvolil akademický senát 2. lékařské fakulty své předsednictvo. Předsedou se stal dr. Milan Trojánek.

1

Dne 10. a 11. prosince 2018 se konalo 2. kolo voleb do akademického senátu 2. lékařské fakulty...

1

Před druhým kolem voleb do akademického senátu jsme všem kandidátům-studentům položili pět otázek a nabídli prostor k prezentaci...

1

Seznamte se s kandidáty, kteří přijali kandidaturu a postupují do druhého kola voleb do akademického senátu (10. a 11. prosince 2018).

1

Akademický senát se na svém zasedání v květnu 2018 mimo jiné zabýval docházkou senátorů na zasedání senátu a schválil návrh zveřejnit při vyhlášení voleb do senátu přehled účasti senátorů...

Stránky