Aktuality ze senátu

0

Lhůta pro podávání návrhů je stanovena od 13. září 2021 do 15. října 2021...

0

19. května 2021 byli prof. Milena Králíčková a prof. Michal Stehlík hosty na zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty. Pořídili jsme záznam jejich vystoupení a zpřístupňujeme ho fakultní veřejnosti po přihlášení.

0

Na zasedání akademického senátu 2. LF UK ve středu 19. května od 14.30 se představí dva kandidáti na rektora UK. Připravili jsme přenos přes aplikaci Zoom, prostřednictvím které se můžete zapojit i do diskuse. Aktualizováno: Otázku můžete připravit i předem jako komentář na této stránce.

0

Podklady ke schválení akademickým senátem.

0

Dokument Odlišné podmínky přijetí dle §49, odst.3 Zákona o vysokých školách pro politicky perzekuované uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční vysoké škole, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Volba proběhla na zasedání dne 17. února 2021, předsedou byl opětovně zvolen dr. Milan Trojánek.

0

Dokument s návrhem Novely Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK, který bude AS 2. LF UK projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

Stránky