Výběrové řízení na Erasmus+ 2023/2024

Přečtěte si, jak trávili stáže
programu Erasmus+ naši studenti

číst dále

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na studijní pobyty / praktické stáže realizované v akademickém roce 2023/2024.

Přihlášky zašlete nejpozději do 27. února 2023 na Oddělení pro zahraniční záležitosti k rukám Ing. Dany Basařové na e-mail: @email.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu. Lze se hlásit již v prvním ročníku, vyjet nejdříve ve druhém. Studentům 6. ročníku doporučujeme výjezd na praktickou stáž (nikoli na studium). O nominacích rozhodne komise v březnu 2023.

Zájemcům doporučujeme pečlivě prostudovat dokument Požadavky a průběh výběrového řízení Erasmus. Podrobné informace, jak postupovat před a po skončení pobytu, jsou k dispozici v Manuálu pro uchazeče a vyjíždějící účastníky Erasmus+. Oba dokumenty naleznete níže v příloze.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno odevzdat:

  1.  Žádost o Erasmus+ studijní pobyt / praktickou stáž. Formulář také níže v příloze.
  2. Stručný životopis v češtině, popř. v angličtině.
  3. Studijní záměr / náplň praktické stáže o maximální délce 1 strana A4. Nahrazuje motivační dopis. Uveďte, které předměty plánujete v zahraničí studovat, zda jsou v souladu s vaším studijním plánem na 2. LF UK atd. Pokud se hlásíte na praktickou stáž, napište její náplň a jaký přínos očekáváte.
  4. Potvrzení o extrakurikulárních aktivitách – studentská odborná a vědecká činnost, aktivity ve studentských spolcích, účast v Buddy programu apod. Vše je nutno doložit písemně potvrzené s uvedením rozsahu – počet hodin / dní za semestr.
  5. Doklad o jazykové způsobilosti – certifikát minimálně na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce CERF. Jazykovou způsobilost doložte odpovídajícím certifikátem. V případě angličtiny dostačuje zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. Znalosti jiných jazyků lze doložit výstupem z přezkoušení na Ústavu jazyků 2. LF, které se uskuteční v termínech: němčina  24. ledna 2023 v 15.30 hod, španělština 2. února 2023 v 16.00 hod, francouzština 2. února 2023 v 15.00 hod, italština 2. února 2023 v 16.00 hod. Více informací zde.

Přihlásit se můžete maximálně na tři zahraniční univerzity / instituce. Seznam partnerských univerzit s aktualizovanými počty volných míst najdete na fakultním webu. Praktickou stáž jde uskutečnit i na jiné odborné instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte její předběžný písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který uvedete, je orientační, bude upřesněn po nominaci.

 

Vytvořeno: 11. 1. 2023 / Upraveno: 27. 4. 2023 / Ing. Pavla Byrne