Dotazníkové šetření: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022

Dovolujeme si Vás požádat o zapojení do dotazníkového šetření v projektu: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022. 
 
V tomto dotazníkovém šetřením, které Vám zabere zhruba 10 minut, bychom chtěli zjistit, kde jsou aktuální příležitosti rozvoje a jak pro Vás inovovat služby, aby i knihovny držely tempo vývoje s probíhající změnou výukových metod.   

Jste: 

Akademik UK > https://forms.office.com/r/FVJ3KDe9u6 

Student UK > https://forms.office.com/r/EsMHeWTHh7  

Zaměřili jsme se na to, jak podpořit tzv. blended learning, tedy výuku, která využívá jak tradiční postupy, tak i elektronické nástroje. Může to být nahrávka živé přednášky v  ZOOM nebo MS Teams, vytváření digitálních knihoven studijních materiálů, promítání živého chatu ve výuce atd. 
 
Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi nám umožní analyzovat existující praxi a potřeby univerzity s poskytováním služeb knihovny.   

Pokud máte zájem o více informací k tomuto šetření, neváhejte se obrátit na náš tým; Ústřední knihovna Univerzity Karlovy je zodpovědná za celkové šetření a s radostí Vaše dotazy zodpovíme. 

Stejné šetření probíhá v rámci tohoto výzkumného projektu bez komerčního zájmu na dalších 22 vysokých školách v zemi 

Děkujeme za Váš čas a ochotu se s námi podělit o Vaše pocity a představy.  

Tým Ústřední knihovny 

Vytvořeno: 16. 9. 2022 / Upraveno: 21. 9. 2022 / Mgr. Drahomíra Dvořáková