Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Lékařská informatika
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Informatika a výpočetní technika
Fyzioterapie – NMgr. studium
1. ročník
  Metodologie vědy a statistické zpracování dat I
2. ročník
  Metodologie vědy a statistické zpracování dat II
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Informační systémy ve zdravotnictví

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor