29. 9. 2022

Prof. Jakub Otáhal z Ústavu patologické fyziologie je čestným hostem sekce dětské neurologie na Vědecké konferenci. Povídali jsme si s ním o výzkumu epilepsie, ale třeba i o překonávání přírodních živlů.

27. 9. 2022

12. říjen 2022

17.30 (17.00 prezence)

start před atriem u vchodu do FN Motol / na děkanát 2. LF

Spustili jsme elektronickou aplikaci, jejímž prostřednictvím se můžete přihlásit na tradiční běh 2. lékařské fakulty Motolská míle...

22. 9. 2022

Doc. Martin Vyhnálek (Neurologická klinika) bude spolupředsedat satelitnímu sympoziu se snídaní Od dysfunkčních mitochondrií k Alzheimerově nemoci: proč stárneme a jak být věčně mladý. Zeptali jsme se ho na vznik a pozadí norsko-českého projektu, o kterém se bude mluvit.

22. 9. 2022

Letošní Vědecká konference 2. lékařské fakulty nabídne program studentům, vědcům, klinickým lékařům i laikům. Zve organizátor prof. Tomáš Kalina.

14. 9. 2022

Rozhovor s hlavním hostem sekce dětské hematologie na Vědecké konferenci.

7. 9. 2022

A conversation with Prof. Shahrokh Shariat about urology’s enticements, young urologists’ generation and recent trends in society and medicine. Prof. Shariat is the main guest in the Urology section of the Scientific Conference (Wednesday 12 October) and will lead the Career Development workshop). 

23. 8. 2022

Jedním z hlavních hostů Vědecké konference bude egyptolog a archeolog prof. Miroslav Bárta. Povídali jsme si s ním o kolapsech, změně politického paradigmatu a nových objevech v Egyptě.