Jen publikovat v prestižních časopisech nestačí. Musíte o sobě dát vědět

21. 8. 2023

Prof. Anna Šedivá se před několika týdny vrátila z cesty po prestižních pracovištích v USA a Kanadě, kde prezentovala výsledky výzkumů, které vznikají na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. „Pokud věnujete úsilí tomu, že někde publikujete, minimálně stejnou práci musíte věnovat tomu, abyste dali světu vědět, kdo jste a co děláte,“ říká. 

Budeme chodit do Hergeta?

10. 8. 2023

Kampus Plzeňská už plně slouží výuce. Vznikla v něm mimo jiné největší posluchárna 2. lékařské fakulty. A to je také jeden z motivů, proč prof. Václav Hampl z Ústavu fyziologie navrhuje, aby posluchárna nesla jméno někdejšího proděkana 2. lékařské fakulty a člověka, díky kterému prostory u Plzeňské ulice fakulta vůbec má, prof. Janu Hergetovi.