Zástupci 2. LF UK v akademickém senátu Univerzity Karlovy v Praze

pro funkční období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020

Pedagogická komora

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie)

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Anatomický ústav)

Studentská komora

Daniel Slovák (student 4. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství)

Josef Štorm (student 4. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství)

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová