Zástupci 2. LF UK v akademickém senátu Univerzity Karlovy

pro funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022

Pedagogická komora

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Klinika dětské chirurgie)

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie)

Studentská komora

Anna Olšerová (doktorandka, Neurovědy)

Tomáš Stejskal (student 4. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství)

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová