Zástupce 2. LF UK v Radě vysokých škol

Pro funkční období 2021–2023 byl jako zástupce 2. LF UK do Rady vysokých škol zvolen: MUDr. Viktor Veselý.

Poslední aktualizace: 13. 4. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.