Jiné úspěchy

E-learning

ÚVI nově zajišťuje koordinaci činností v oblasti e-learningu. Poskytuje metodickou i praktickou podporu v systému Moodle. Koordinátorkou celého procesu je Mgr. Drahomíra Dvořáková.

Analýza dat UK

V rámci kontrol výsledků Hodnocení výzkumných organizací 2015 (H15) vypracoval v roce 2017 PhDr. Radim Kubeš na žádost prorektora pro vědeckou činnost, doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., analýzu dat UK v H15, na jejímž základě byly reklamovány řádově stovky záznamů. Následně obhajoval oprávněnost změn H15 v sérii složitých jednáních s Úřadem vlády ČR.