Jiné úspěchy

Ústav koordinátorem e-learningu

ÚVI nově zajišťuje koordinaci činností v oblasti e-learningu. Poskytuje metodickou i praktickou podporu v systému Moodle. Koordinátorkou celého procesu je Mgr. Drahomíra Dvořáková.

Analýza dat UK

V rámci kontrol výsledků Hodnocení výzkumných organizací 2015 (H15) vypracoval v roce 2017 PhDr. Radim Kubeš na žádost prorektora pro vědeckou činnost, doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., analýzu dat UK v H15, na jejímž základě byly reklamovány řádově stovky záznamů. Následně obhajoval oprávněnost změn H15 v sérii složitých jednáních s Úřadem vlády ČR.

Účast na Vědecké konferenci 2. LF

Mgr. D. Dvořáková vystoupila na Vědecké konferenci 2. LF s příspěvkem Altmetrika, Twitter and beyond.

ÚVI se účastnilo Vědecké konference také v podobě informačního kiosku se záměrem propagovat e-zdroje a další služby ÚVI.

Přístup k e-zdrojům

Jako jedni z prvních na Univerzitě Karlově jsme získali přístup do českých elektronických knih pro studenty fakulty. Nadále se snažíme o zpřístupnění zajímavých zdrojů pro studenty, akademické pracovníky, zaměstnance fakulty.

ÚVI se také v roce 2019 připojilo k dobrovolné akci pro propagaci e-zdrojů na Univerzitě Karlově – Týden s EIZ.