Úspěchy

Nová celostátní učebnice Patologie

Na konci roku 2019 byla vydána nová celostátní učebnice Patologie, jejíž hlavním editorem je prof. J. Zámečník. Mezi téměř 40 autory z celé České republiky byla i většina učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK. Novým interaktivním prvkem je propojení učebnice s webovou stránkou (ucebnice-patologie.cz), kde jsou studentům nabízeny bohaté fotogalerie a další suplementární materiály pro studium.

Ocenění Učitel roku

Pracovníci ústavu jsou v posledních letech pravidelně oceňováni v anketě studentů 2. LF jako Učitelé roku – prof. R. Kodet (2019), prof J. Zámečník (2017, 2018).

Učitel roku 2013–2014

Dva pedagogové z Ústavu patologie se umístili v anketě Učitel roku 2013–14: prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. (třetí místo) a prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (čtvrté místo).

Bednářova cena udělená 2013

Za vědeckou práci: Kodet R., Campr V., Kalinová M., Kamarádová K., Mrhalová M., Soukup J.: Histiocytární nekrotizující lymfadenitida / Kikuchi-Fujimotova choroba (HNL/K-F) a její diferenciální diagnostika: analýza 19 případů. Cesk Patol 2012; 48(4): 198–206

Bednářova cena udělená 2012

Za vědeckou práci: Kodet R., Mrhalová M., Stejskalová E., Kabíčková E.: Burkittův lymfom (BL): reklasifikace 39 lymfomů diagnostikovaných v minulosti jako BL nebo Burkitt-like lymfom s využitím fluorescenční in situ hybridizace. Čs Patol 2011; 47(3): 106–114

Celostátní učebnice pro studující medicíny

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc., RNDr. M. Mrhalová, Ph.D., jsou členy autorského kolektivu celostátní učebnice: Obecná patologie. ed. C. Povýšil, I. Šteiner, Galén 2011, první vydání. Kapitoly: Obecná onkologie (R. Kodet, M. Mrhalová), str. 133–188. Klasifikace epitelových nádorů (R. Kodet), str. 191–202.

Kurz diagnostiky lymfomů

R. Kodet, V. Campr, M. Kalinová, K. Kamarádová, P. Manďáková, M. Mrhalová ve spolupráci s dr. J. Stříteským a prof. C. Povýšilem připravili a vedli v roce 2011 celostátní kurz diagnostiky lymfomů.

Domácí ocenění

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D.: „Cena veřejnosti“ udělovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2010 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje – za řešení grantového projektu IGA MZ ČR „Myasthenia gravis: potenciální přínos svalové biopsie v rámci thymektomie“.

Monografie

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D.: Spoluautor diagnostické monografie „Cambridge Illustrated Surgical Pathology – Nervous System“; Editor: H. Vogel; New York: Cambridge University Press, 2009, 501 stran.

Organizování mezinárodních studií

R. Kodet a E. Veselá jsou za obor patologie zapojeni jako koordinátoři mezinárodní studie Difúzních velkobuněčných B lymfomů, ve které jsou zapojeny státy – ČR, Polsko, Maďarsko, Rusko.

Domácí ocenění

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., a kolektiv získali „Čestné uznání ministryně zdravotnictví za rok 2009“ za řešení grantového projektu IGA MZČR „Myasthenia gravis: potenciální přínos svalové biopsie v rámci thymektomie“. Cena je udělovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.

Klinicko-patologický kurz

V. Campr a R. Kodet se podíleli na mezinárodním klinicko-patologickém kurzu v rámci organizace Lymphoma Forum of Excellence, opakovaně pořádaném mezinárodní skupinou pro diagnostiku a léčbu lymfomů a za Českou Republiku 1. interní klinikou UK 1. LF a VFN (2006, 2007, 2008).

Zahraniční ocenění

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., získal v roce 2007 cenu: Pio Sodalizio dei Piceni Prize za nejlepší přednášku na „22nd International Meeting – Adriatic Society of Pathology, Grottamarre, Itálie“ za práci: Zámečník J. et al.: Lymphocytes in myasthenia gravis muscle – polymyositis versus paraneoplasia.

Domácí ocenění

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., získal v roce 2007 Bednářovu cenu za nejlepší práci publikovanou v roce 2006 v časopise Československá patologie. Cena byla udělena za práci: Zámečník J. et al: Granulomatózní myopatie u pacientů se sarkoidózou a myasthenia gravis Čes-slov. Patol. 2006, 42(4):175–81.

Výzkumný záměr

ÚPMM získal v roce 2007 jako jediný z FN v Motole ocenění ve skupině A za řešení Výzkumného záměru MZ ČR za rok 2007 – 12 publikací v zahraničních časopisech původní práce in extenso s celkovým IF 32,471.

Projekty na podporu výuky

Na základě šesti projektů FRVŠ (1999–2007) byla zavedena a postupně zdokonalována praktická laboratorní výuka studentů magisterského studia medicíny. Studenti v týmové prací v několika laboratorních provozech provedou experiment, zpracují data, literaturu, popíší metodiku a v rámci přednášek z oboru patologie tema pro celý ročník přednesou v 10 minutovém sdělení. Takto pracuje každá studijní skupina.