Fond Mobility

Aktuality

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek pro letní semestr 2019. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci www.cuni.cz/UK-247.html. Poslední termín pro podávání přihlášek je do 22. března 2019. Veškeré informace – Stanislava Palowska, .


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  5. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • především prostudovat priority FM pro konkrétní rok – viz http://www.cuni.cz/UK-357.html
  • mít jednoznačně napsaný pracovní program své cesty (např. preferuje se dokončení doktorandské práce, specializační studium daného etnika apod.)
  • přednost mají několikaměsíční pobyty
  • od přijímacího místa musíte předložit zvací dopis (prokazují zájem o vás jako studenta / pracovníka) – nikoliv pouze potvrzení o ubytování
  • je nutné mít stanovisko vaší fakulty – samozřejmě doporučující

Hodláte-li jet někam pouze „na zkušenou“ nebo vylepšit své jazykové schopnosti, volte určitě jiný program – např. Erasmus.

Po přiznání stipendia je podmínkou provést vyúčtování, při kterém prokážete, že jste alespoň polovinu prostředků hradili ze svého. S vyúčtováním vám pomůže Oddělení VaV.

Vydáno: 26. 2. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska