Kontakty Univerzity Karlovy a 2. lékařské fakulty pro Erasmus+

Univerzita Karlova
název univerzity Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
Adresa Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
země Česká republika
web univerzity www.cuni.cz
zástupce univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
funkce Rektor
prorektor pro zahraniční styky prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
vedoucí oddělení pro zahraniční styky PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.
institucionální koordinátor PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
telefon +420-2-2449 1310
fax +420-2-2422 9487
e-mail
webová stránka pro Erasmus+ www.cuni.cz/erasmus
2. lékařská fakulta
název fakulty 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
adresa V Úvalu 84
150 06 Praha 5
země Česká republika
fakultní web www.lf2.cuni.cz
zástupce fakulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
funkce Děkan
proděkan pro studium klinických oborů doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Kancelář pro zahraniční styky,
referentka pro Erasmus a mobilitu
Stanislava Palowská
telefon +420-2-2443 5810
fax +420-2-2443 5820
Erasmus+ koordinátor as. MUDr. Rudolf Černý, CSc.
telefon +420-2-2443 6802
fax +420-2-2443 6820
e-mail
webová stránka pro Erasmus+ www.lf2.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus
Vydáno: 22. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 24. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.