Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství

Bakalářské studium, kombinovaná forma studia

Rozvrhy naleznete také v SISu (Rozvrh NG).


Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Studijní program Pediatrické ošetřovatelství

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Letní praxe

Letní praxe – nemocnice, se kterými má fakulta smlouvu

Letní praxe – Všeobecné ošetřovatelství

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi na Studijním oddělení nahlásit:

 • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
 • datum narození
 • ročník studia
 • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
 • IČ zařízení
 • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
 • termín praxe
 • zaměření praxe
Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. (letní semestr, 1. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 280 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Ambulance praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost (40 h.)
 • Terénní zařízení sociálních služeb nebo agentura domácí ošetřovatelské péče (40 h.)
 • Pobytové zařízení sociálních služeb (40 h.)
 • Interní oddělení (80 h.)
 • Chirurgické oddělení (80 h.)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe II. (letní semestr, 2. ročník Bc. Všeobecné ošetřovatelství)

Praxe navazuje na předchozí teoretickou i praktickou výuku ve 2. ročníku studia. Je orientována na oblast lůžkových služeb. Studenti si prohloubí dosavadní schopnost zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb klientů/pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

Hodinová dotace: nejméně 90 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Lůžková zařízení interního a neurologického typu
 • Lůžková zařízení chirurgického typu
 • Gynekologicko – porodnické oddělení

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Letní praxe – Pediatrické ošetřovatelství

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi na Studijním oddělení nahlásit:

 • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
 • datum narození
 • ročník studia
 • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
 • IČ zařízení
 • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
 • termín praxe
 • zaměření praxe
Letní ošetřovatelská praxe I. (letní semestr, 1. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 120 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Dětské lůžkové oddělení (80 hodin)
 • Lůžkové oddělení chirurgického typu poskytující péči o děti (40 hodin)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

Letní ošetřovatelská praxe II. (letní semestr, 2. ročník Bc. Pediatrické ošetřovatelství)

Praxe je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a jednak na prohloubení a upevnění (fixaci) dříve získaných znalostí a dovedností v ošetřovatelských, diagnostických a v terapeutických činnostech v ambulantních zdravotních službách a při poskytování ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů.

Hodinová dotace: nejméně 80 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Dětské lůžkové oddělení (40 hodin)
 • Lůžkové oddělení chirurgického typu poskytující péči o děti (40 hodin)
 • Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (80 hodin)
 • Zařízení poskytující péči dětským pacientům (40 hodin)

Splnění, provedení výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku (předloží student)

 

 

 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023 / Hedvika Hubáčková