Bc. Fyzioterapie

Bakalářské studium

Rozvrhy naleznete také v SISu (Rozvrh NG).


1. ročník
2. ročník
3. ročník

Letní praxe

Letní praxe – nemocnice, se kterými má fakulta smlouvu

Letní praxe – Fyzioterapie

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi

na Studijním oddělení nahlásit:

 • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
 • datum narození
 • ročník studia
 • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
 • IČ zařízení
 • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
  jméno kontaktní osoby, telefon, mobil, email
 • termín praxe
 • zaměření praxe – fyzioterapie
 • náplň praxe:
Letní odborná praxe I pro 1. ročník Bc. Fyzioterapie

Náplň letní odborné praxe po 1. ročníku reflektuje znalosti, získané v předmětech Rehabilitační propedeutika, Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, Základy masážních technik a Fyzikální terapie

 • orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat
 • rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)
 • masáže (klasické, reflexní, MTT)
 • základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů)
 • kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu - závěry pro fyzioterapii
 • kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření dle Bobath konceptu, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření rovnovážných reakcí u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii
 • vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii
 • fyzikálně-terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)
 • samostatná práce studenta pod přímým vedením fyzioterapeuta ze smluvního pracoviště, který splňuje požadavky specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez přímého odborného dohledu dle § 24 Zákona č. 96/2004 Sb.

Letní odborná praxe I. (LOP I.) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně (30 minut na oběd) a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

Letní odborná praxe II pro 2. ročník Bc. Fyzioterapie

Náplň letní odborné praxe obsahově navazuje na odborné předměty 1. ročníku a především reflektuje znalosti, získané ve 2. ročníku v předmětech Obecná metodika fyzioterapie – vývojová kineziologie, Metody kinezioterapie, Zdravotní tělesná výchova a Fyzikální terapie

 • kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů
 • vyšetření a ovlivnění kloubu
 • základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů
 • postizometrická relaxace
 • facilitačně-inhibiční prostředky
 • facilitace, inhibice, reflexní terapie
 • vyšetření a ovlivnění kůže, svalu, periostu, vnitřních orgánů
 • taping
 • viscerovertebrální projekce
 • mobilizační techniky – terapeutický postup
 • mobilizační techniky – periferní klouby
 • základy Brüggerova konceptu
 • základy PNF – metody dr. Kabata
 • základy respirační fyzioterapie
 • základy vývojové kineziologie
 • analytické a syntetické fyzioterapeutické postupy
 • základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech

Letní odborná praxe (LOP) trvá 3 týdny (15 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště.

 

Smlouva bude zájemci do týdne vypracována a bude k vyzvednutí u příslušné studijní referentky. 

Poslední aktualizace: 23. 10. 2023 / Hedvika Hubáčková