Aplikovaná fyzioterapie

Navazující magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie

Rozvrhy naleznete také v SISu (Rozvrh NG)


1. ročník
2. ročník

Letní praxe

Letní praxe – nemocnice, se kterými má fakulta smlouvu

Letní praxe – Aplikovaná fyzioterapie

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi

na Studijním oddělení nahlásit:

 • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
 • datum narození
 • ročník studia
 • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
 • IČ zařízení
 • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
  jméno kontaktní osoby, telefon, mobil, email
 • termín praxe
 • zaměření praxe – Aplikovaná fyzioterapie
 • náplň praxe:
Letní odborná praxe – 1. ročník NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

Náplň praxe po 1. ročníku navazujícího magisterského studia Aplikovaná fyzioterapie aneb toto vše můžete na praxi dělat, protože obsahově navazuje na znalosti bakalářského stupně vzdělání oboru Fyzioterapie, osobní zkušenosti z dosavadní praxe studenta, pokračuje zdokonalováním praktických dovedností fyzioterapie předmětů magisterského studijního programu Obecné metody fyzioterapie a Fyzioterapeutické metodiky, které obsahují:

• orientace v dokumentaci, získávání anamnestických dat, komunikace s pacientem

• rehabilitační ošetřovatelství (polohování, dechová a kondiční gymnastika, vertikalizace pacienta, nácvik chůze)

• masáže (klasické, reflexní, MTT)

• základní kineziologický rozbor (orientační vyšetření stoje a chůze, vyšetření dle svalového testu, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů, kineziologie páteře, vyšetření dynamiky páteře)

• kineziologické vyšetření kloubů a svalů dle funkčního svalového testu, orientace na lidském těle - závěry pro fyzioterapii

• kineziologické vyšetření vztahu pohybová soustava - dýchání, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření rovnovážných reakcí a chůze u dětí a dospělých, závěry pro fyzioterapii

• vyšetření hybných stereotypů - závěry pro fyzioterapii

• fyzikálně - terapeutické úkony (elektroterapie, hydroterapie dle možnosti pracoviště)

• kineziologický pohled na tvorbu terapeutických postupů

• základy respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

• vyšetření a ovlivnění fascie, kůže, svalu, kloubu, periostu, vnitřních orgánů

• palpace, manuální práce se svalovou a vazivovou tkání

• techniky automatické posturální korekce s využitím exterocepce a propriocepce

• posturální význam chodidla, hlavy a oblasti pánevního dna

• základy mobilizace kloubů končetin, protahování zkrácených svalů

• postizometrická relaxace

• facilitačně-inhibiční prostředky ve fyzioterapii

• facilitace, inhibice, reflexní terapie ve fyzioterapii

• taping

• viscerosomatické, somatoviscerální a viscerovertebrální projekce

• mobilizační techniky - terapeutický postup u periferních kloubů

• Brüggerův koncept ve fyzioterapii

• PNF - metody dr. Kabata

• vývojová kineziologie, kineziologické vyšetření v pediatrii

• analytické a syntetické fyzioterapeutické postupy

• základní facilitační postupy v jednotlivých klinických oborech

• kompletní program fyzikální terapie

• respirační fyzioterapie ACT – indikace technik hygieny dýchacích cest

• senzomotorická stimulace

• vyšetření a terapie v dynamické neuromuskulární stabilizaci – DNS

• mobilizace a automobilizace páteře

• metody dle Mojžíšové

• metody dle McKenzie

• metoda dle Vojty

• Bobath koncept - dospělý věk

• práce s RedCord systém závěsů (Terapi-Master)

• lymfodrenážní techniky

• kognitivní fyzioterapie, bazální stimulace

• Vojtův princip - dospělý věk

• viscerální terapie

• fyzioterapie dle vývojové kineziologie v manuální medicíně

• metoda dle Klappa

• metoda dle Schrottové

• RFT a neinvazivní ventilace

• metodické postupy při práci fyzioterapeuta a protetika

• metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře:

• na spinální jednotce

• při úrazech páteře

• u onemocnění vestibulárního aparátu

• u onemocnění dechové soustavy

• u onemocnění kardiovaskulárního systému

• u degenerativních a chronických neurologických onemocnění

• při skolióze

• při fyzikální terapii

Letní odborná praxe trvá 4 týdny (20 pracovních dnů), pracovní doba studentů je 8,5 hod. denně a její začátek lze přizpůsobit potřebám rehabilitačního pracoviště. Praxi doporučujeme časově nedělit, tedy jako souvislou     4-týdenní práci, a výběr pracoviště orientovat v souladu s tématem magisterské diplomové práce (není podmínkou).  

Smlouva bude zájemci do týdne vypracována a bude k vyzvednutí u příslušné studijní referentky.

 

Poslední aktualizace: 24. 1. 2024 / Hedvika Hubáčková
Byla tato stránka užitečná?