Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise:

doc. H. Maxová

dr. M. Wasserbauer
dr. E. Fürstová
doc. R. Keil
A. Láznička
prof. R. Škába
dr. M. Trojánek
doc. J. Zuna
V. Pražák
 

Pedagogická komise:

prof. D. Kachlík (předseda)
P. Bernardová
doc. O. Čakrt
prof. P. Dřevínek
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil

V. Pražák
A. Láznička
A. Nyčová
L. Vaněk
prof. J. Zámečník
doc. J. Zuna

Ekonomická komise:

dr. D. Smíšková, Ph.D.

doc. O. Čakrt
dr. M. Wasserbauer
dr. E. Fürstová
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil
doc. H. Maxová
A. Nyčová
dr. M. Trojánek
 

Sociální komise:

V. Veselý (předseda)

P. Bernardová
T. Jelínek
M. Jirásek
dr. E. Kočárek
B. Prýmková

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová