Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise: doc. H. Maxová (předsedkyně)
dr. O. Fabián
dr. E. Fürstová
doc. R. Keil
A. Láznička
prof. R. Škába
dr. M. Trojánek
doc. J. Zuna
 
Pedagogická komise:

prof. D. Kachlík (předseda)
P. Bernardová
doc. O. Čakrt
prof. P. Dřevínek
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil

V. Kunc
A. Láznička
A. Nyčová
L. Vaněk
prof. J. Zámečník
doc. J. Zuna
 

Ekonomická komise: prof. M. Kvapil (předseda)
doc. O. Čakrt
dr. O. Fabián
dr. E. Fürstová
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil
doc. H. Maxová
A. Nyčová
dr. M. Trojánek
 
Sociální komise: V. Veselý (předseda)
P. Bernardová
T. Jelínek
M. Jirásek
dr. E. Kočárek
B. Prýmková
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová