Board Members

During the term of office from 1 February 2017 to 31 January 2021, the working committees of the Academic Senate will be composed of the following members:

Legislative committee: doc. H. Maxová (chairwoman)
dr. O. Fabián
dr. E. Fürstová
doc. R. Keil
A. Láznička
prof. R. Škába
dr. M. Trojánek
doc. J. Zuna
 
Pedagogical committee: prof. D. Kachlík (chairman)
P. Bernardová
doc. O. Čakrt
prof. P. Dřevínek
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil
A. Láznička
A. Nyčová
L. Vaněk
prof. J. Zámečník
doc. J. Zuna
 
Economic committee: prof. M. Kvapil (chairman)
doc. O. Čakrt
dr. O. Fabián
dr. E. Fürstová
doc. O. Hrušák
O. Hubálek
doc. R. Keil
doc. H. Maxová
A. Nyčová
dr. M. Trojánek
 
Social committee: V. Veselý (chairman)
P. Bernardová
T. Jelínek
M. Jirásek
dr. E. Kočárek
B. Prýmková
Published: 5. 5. 2014 / Last update: 23. 5. 2019 / Responsible person: Mgr. Ing. Ingrid Vargová