Prof. Kölbel: Kardiologie

Praktická kardiologie

[Practical Cardiology]
Kölbel, František a kol.
vázaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2011
ISBN 978-80-246-1962-0
doporučená cena: 260 Kč
 


  • anotace
  • obsah
  • recenze

Kniha Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům – posluchačům 4. a 5. ročníku medicíny, kteří jsou sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale s klinickou praxí teprve začínají. Tato čtenářská skupina se zde může stručně a přehledně seznámit s problematikou kardiologie v celé její šíři. Publikace však přináší studentům mnohem více: seznamuje je s principy klinického uvažování nad konkrétním pacientem, včetně diferenciálnědiagnostické klinické rozvahy. V řadě případů je text doplněn kazuistikami, jejichž smyslem je učinit studium problémů zajímavějším a usnadnit zapamatování si teoretických faktů. Do knihy jsou zařazena i některá mezioborová témata, jako jsou cévní mozkové příhody, léčba diabetika s kardiovaskulárním onemocněním nebo otázky těsné vazby mezi poškozením srdce a ledvin. Jedna kapitola je také věnována specifickým otázkám péče o nemocné vyššího věku.
Praktická kardiologie si najde své čtenáře i mezi doktorandy a mladými lékaři příbuzných oborů, kteří chtějí získat stručný přehled o současné kardiologii.


Předmluva (F. Kölbel)
 
1. Obecná část
1.1 Anamnéza (J. Zelenková)
1.2 Fyzikální vyšetření (J. Zelenková)
1.3 Zobrazovací vyšetření v kardiologii
1.3.1 Skiagrafie hrudníku (F. Kölbel)
1.3.2 Výpočetní tomografie (F. Kölbel)
1.3.3 Magnetická rezonance (F. Kölbel)
1.3.4 Koronárni angiografie (F. Kölbel)
1.3.5 Intravaskulární ultrazvukové vyšetření (F. Kölbel)
1.4 Elektrokardiografie (J. Chlumský)
1.5 Seintigrafie myokardu (F. Kölbel)
1.6 Biochemická vyšetření (F. Kölbel)
1.7 Test na nakloněné rovině (F. Kölbel)
 
2. Speciální část
2.1 Arteriální hypertenze (J. Charvát)
2.2 Srdeční insuficience (F. Kölbel)
2.3 Ischemická choroba srdeční a její stabilní formy (F. Kölbel)
2.4 Akutní formy ischemické choroby srdeční (J. Chlumský)
2.5 Šok (F. Kölbel)
2.6 Arytmie (P. Peichl, K. Sedláček, R. Čihák, J. Bytešník)
2.7 Vrozené srdeční vady v dospělosti (F. Kölbel)
2.8 Získané chlopenní vady (T. Marek)
2.9 Infekční endokarditida (F. Kölbel)
2.10 Amyloidóza srdce (J. Chlumský)
2.11 Cévní mozkové příhody (J. Chlumský)
2.12 Onemocnění žil (D. Holá)
2.13 Tromboembolická choroba (J. Chlumský)
2.14 Corpulmonale (D. Hold)
2.15 Synkopa (F. Kölbel)
2.16 Choroby aorty a periferních tepen (D. Hold)
2.17 Kardiomyopatie, myokarditida (D. Hold)
2.18 Kardiovaskulární systém ve stáří (F. Kölbel)
2.19 Srdce a ledviny, ledviny a srdce – kardiorenální a renokardiální syndrom (K. Matoušovic)
 
3. Farmakologická léčba
3.1 Antikoagulační léčba (J. Chlumský)
3.2 Diuretická léčba (M. Horáčkova, K. Matoušovic, O. Schuck)
3.3 Farmakoterapie hyperlipoproteinemií (M. Kvapil)
3.4 Farmakoterapie diabetů u kardiaka (M. Kvapil, J. Chlumský)
 
Seznam používaných zkratek
Doporučená literatura
Rejstřík

Poslední aktualizace: 14. 9. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor