Mimořádný příklad úspěšné mezinárodní spolupráce v dětské onkologii: čeští lékaři vedli největší studii léčby akutní leukémie v historii tohoto onemocnění

Tisková zpráva

Praha, 31. 1. 2014

Výsledky léčby 5 060 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, uvedené komentářem editora o mimořádném příkladu mezinárodní spolupráce, byly 20. ledna 2014 publikovány v prestižním americkém časopisu Journal of Clinical Oncology. Jedná se o první studii v onkologii dětí i dospělých vedenou napříč kontinenty českými lékaři a publikovanou v takto prestižním časopisu.

Do studie se zapojilo 14 zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Ukrajina, Izrael, Hong Kong, Chile, Argentina, Uruguay, Kuba) a jedno moskevské centrum. Z České republiky se účastnili profesor Jan Starý, profesor Jan Trka a docent Ondřej Hrušák, a dále doktor Yahia Jabali z nemocnice v Českých Budějovicích. Odborníci z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří celou studii vedli, se jednoznačně zasloužili o šíření dobrého jména ČR ve světě.

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) a její léčba
ALL je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u dětí. Nulová šance na vyléčení počátkem 60. let 20. století se změnila na více než 80 % v současnosti. U většiny dětí se však nelze s dosaženými výsledky spokojit. Léčba je náročná, dlouhodobá a přináší řadu akutních, i život ohrožujících komplikací a pozdních následků. 20 % dětí s leukémií prodělává navíc návrat nemoci (relaps), který vyžaduje novou léčbu, většinou posílenou o transplantaci kostní dřeně. Současná dětská onkologie se snaží optimalizovat počáteční léčbu tak, aby se podařilo výskyt relapsu dále snížit.

V posledních 30 letech nebyl do počáteční léčby dětské leukémie zařazen ani jeden nový lék a léčebného pokroku je dosahováno optimalizací dávek a schémat stávajících léků.

Za účelem rychlého dosažení statisticky hodnotitelných výsledků je nutné sledovat velký počet pacientů. I když je ALL nejčastější zhoubný nádor u dětí, je to v podstatě vzácné onemocnění, kterým ročně onemocní v České republice cca 70 dětí. Proto je nutná mezinárodní spolupráce. Ta se v tomto případě odehrála v rámci tzv. „International-BFM Study Group“ – pracovní skupiny, sdružující více než 30 zemí. Prezentovaná interkontinentální studie je příkladem této globálnější spolupráce.

Na co byla léčebná studie zaměřena a co prokázala?
Studie ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA INTERCONTINENTAL-BFM 2002 proběhla v letech 2002–2007. V následujícím období byli pacienti sledováni. Při hodnocení 5 let od propuknutí choroby se podařilo zachránit život 82 % dětí z celkových 5060 pacientů.

Leukémie se léčí chemoterapií s použitím cytostatik – léků zabíjejících leukemické buňky. Léčebný protokol dětské leukémie, podle kterého je léčba prováděna, se dělí na čtyři fáze. Ty se liší intenzitou léčby a složením léků.

Odborníci se v rámci studie rozhodli prokázat, jestli prodloužení a posílení třetí fáze léčby, tzv. pozdní intenzifikace, zlepší prognózu dětí všech rizikových skupin. Výše uvedený předpoklad studie neprokázala – prodloužení a posílení třetí fáze léčby prognózu dětí všech rizikových skupin nezlepší. Tyto výsledky umožní snížit intenzitu léčby některých dětí.

Cílem studie tedy bylo zlepšit prognózu dětí vysokého rizika posílením intenzity léčby, a naopak ušetřit vedlejších účinků léčby děti s dobrou prognózou, a to snížením její intenzity.

Studie dále srovnávala metody časné odpovědi na léčbu ve smyslu mizení leukemických buněk z kostní dřeně a krve. Vedoucí evropské a americké pracovní skupiny ji totiž zjišťují vysoce náročnými metodami – schopnými nalézt jednu nádorovou buňku mezi statisíci buněk normálních. Studie tyto metody srovnávala s jednodušším a levnějším hodnocením a zjistila, že zmíněné náročné metody mají v diagnostice důležité místo. Výsledky v jednotlivých zemích se mírně lišily, v každé zemi však studie přinesla oproti minulosti zlepšení v přístupu k nemoci.

Výzkumná část studie byla v České republice podpořena grantem Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a řešení bylo oceněno Cenou ministra zdravotnictví za rok 2006. Administrativní zajištění studie podpořil nadační fond Kapka naděje.

Kontakty pro média:
Tereza Kůstková
PR a redaktorka webových stránek 2. LF UK
mob.: +420 606 215 977; tel.: +420 22 443 5851
@email
http://www.lf2.cuni.cz/

Tiskové materiály ke stažení:

Vydáno: 31. 1. 2014 / Upraveno: 2. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková