Erasmus+

 

Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu evropských vysokých škol ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě. Umožňuje seznámit se s jinými vzdělávacími systémy, zkvalitnění jazykových znalostí, dává vzdělání evropský rozměr. Je financován Evropskou unií.

Studenti mohou pobyty absolvovat opakovaně v rámci jednotlivých úrovní studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Délka jednoho pobytu je 3–12 měsíců. Součet doby pobytů, při opakování na jedné úrovni, nesmí přesáhnout 12 měsíců. V rámci jedné úrovně lze kombinovat studium v zahraničí i praktickou stáž. Není vyloučeno absolvovat praktickou stáž v době prázdnin.

Informace o programu Erasmus+ získáte na webu Univerzity Karlovy, na webu Evropské kanceláře Rektorátu UK, na webu Evropské komise v Bruselu nebo Národní agentury v Praze.

Kontakty & úřední hodiny

Koordinátorem programu Erasmus+ na 2. lékařské fakultě je

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Osobní schůzku si s ním lze domluvit na pondělí 14.00–15.00 na děkanátu 2. LF UK v kanceláři Stanislavy Palowské. Schůzku prosím předem domluvte u paní Stanislavy Palowské, tel. 224 435 810, e-mail: .


Kluby zahraničních studentů

Kluby zahraničních studentů na Univerzitě Karlově poskytují neformální pomoc zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na naší univerzitě.

Na úrovni Karlovy univerzity funguje International Erasmus Student Network.

Facebook fakultního spolku Motolák zde.

Chcete-li kontaktovat přijíždějící kolegy, spojte se prosím s paní Stanislavou Palowskou na . Stát se buddym je zvlášť vhodné pro ty, kteří se sami účastnili studijního pobytu Erasmus+ nebo se zúčastnit plánují. Zahraničním studentům mimo jiné pomohou při rozjezdu studia, zejména jako rodilí mluvčí při případných jednáních na úřadech, Dopravním podniku apod. Meze se samozřejmě nekladou jakýmkoliv neformálním aktivitám.

Vydáno: 11. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska