Akreditace The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Pracovišti byla 21. 2. 2012 udělena na dobu pěti let akreditace EBCOG jako 22. centru v zemích EU. Jde o uznání gynekologicko-porodnické kliniky jako komplexně vybaveného pracoviště, které splňuje evropská kritéria pro postgraduální výuku.