Perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost vyhodnotily kliniku jako jednu z nejlepších v novorozenecké úmrtnosti

Gynekologicko-porodnická klinika byla opakovaně vyhodnocena jako jedna z nejlepších v novorozenecké úmrtností v kategorii pod 1000 g. Toto hodnocení je oficiálním vyhodnocením práce 12 perinatologických center v ČR, které provádí perinatologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a Česká neonatologická společnost.