Provedení první úspěšné transplantace dělohy od žijícího dárce v České republice

30. dubna 2016 jsme ve spolupráci s IKEM Praha provedli první úspěšnou transplantaci dělohy od žijícího dárce v České republice. Celkově se jednalo o 14. transplantaci dělohy ve světě. Tato transplantace zahájila studii ověřování dosud nezavedené léčby uterinního faktoru infertility.