Akreditace The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

Pracovišti byla v říjnu 2017 udělena na dobu dvou let akreditace EBCOG. Jde o uznání gynekologicko-porodnické kliniky jako komplexně vybaveného pracoviště, které splňuje evropská kritéria pro postgraduální výuku v oboru gynekologie a porodnictví.