Implantace chlopně z brachiálního přístupu

Provedli jsme katétrovou implantaci aortální chlopně cestou pravé arteria brachialis. Jedná se o další alternativu implantačního způsobu u tohoto výkonu, který byl použit poprvé na světě.