Uspořádali jsme DNS kongres s mezinárodní účastí Los Angeles

Kongres se konal 31.10. - 2.11.2019 v Los Angeles. Kromě prof. Koláře a jeho spolupracovníků přednášeli světově uznávaní odborníci z oboru rehabilitace: prof.Paul Hodges, prof.Carla Stecco. Všichni přinesli nový pohled na aplikaci konceptu DNS v kombinaci s dalšími rehabilitačními a tréninkovými postupy ve sportu i terapii pacientů, v pohledu na komplexní vyšetření, terapii a trénink pohybového systému.