Doc. Kozák organizátorem algeziologických kongresů s mezinárodní účastí a hlavním autorem monograafie

Monografie Opioidy

Kniha je věnována nejsilnějším analgetikům, která se používají, opioidům. Je určena především odborné veřejnosti, lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

Doc. Kozák byl v roce 2017 hlavním organizátorem a odborným garantem odborných konferencí V. Neuromodulační denIX. Sympozium o léčbě bolesti.